06.12.2021
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov

30.11.2021 Oznamujeme občanom, že sa v našej obci bude konať ďalšie kolo očkovania mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou.

Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech. Očkovanie bude prebiehať 09. decembra 2021 od 10.00  do 12.00 hod v Kultúrnom dome.

Imobilní občania sa budú očkovať v poobedňajších hodinách. Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlasovať na Obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/658 02 65, 0917/853 801 do pondelka 06.decembra 2021.

Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou zaočkujú každého, kto o 3 dávku prejaví záujem, má nad 18 rokov a je minimálne 6 mesiacov od podania 2 dávky. Toto neplatí pre ľudí s pozvánkou na očkovanie od Národného centra zdravotníckych informácií, na nich sa doba 6 mesiacov nevzťahuje.

Očkovať sa môžu aj občania, kt. dostali predtým vakcínu od inej spoločnosti (napr. Astra Zeneca, SPUTNIK).

Upozorňujeme občanov, ktorí boli zaočkovaní prvou a druhou dávkou vakcíny MODERNA musia byť preočkovaní rovnakou vakcínou. Občania s vakcínou MODERNA sa budú môcť dať zaočkovať v Šali na poliklinike alebo v Nitre.

Občania, ktorí majú pozvánku alebo dohodnutý termín v inom očkovacom zariadení si ho musia v predstihu zrušiť.

Tlačivá na očkovanie

25.11.2021 Odporúčania pre obyvateľov

Obecný úrad informuje:

Obecný úrad Horná Kráľová odporúča obyvateľom, aby vzhľadom na vyhlásený núdzový stav, ktorý platí od štvrtka, 25. novembra 2021 v zmysle uznesenia vlády SR č. 695/2021  obmedzili osobné návštevy obecného úradu len na nevyhnutné úkony.
Zároveň odporúčame, aby ste uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu prostriedkami diaľkovej komunikácie – elektronicky e-mailom alebo telefonicky, prípadne písomne, prostredníctvom pošty.

Za pochopenie všetkým ďakujeme.


25.11.2021 Oznamujeme občanom a všetkým záujemcom o Vianočné trhy v našej obci, že trhy sú ZRUŠENÉ z dôvodu pandemickej situácie

24.11.2021

11.11.2021 Oznamujeme občanom, že plánované očkovanie v našej obci bude v piatok 12. novembra so začiatkom od 13,00 do 16,00 hodiny

POZOR!!!

Nastala zmena v očkovaní a nariadeniach pre občanov, ktorí sú očkovaní vakcínou MODERNA. Títo občania musia byť preočkovaní iba touto vakcínou, teda ich v piatok mobilná očkovacia jednotka nezaočkuje.

Očkuje sa iba vakcínou Pfizer – biontech.

Občania, ktorí majú záujem o tretiu dávku vakcíny Moderna, sa môžu dať očkovať v Šali na Poliklinike od 12:30 do 13:30.

03.11.2021 Oznamujeme občanom, že sa v našej obci bude konať očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou, v prípade dostatočného počtu záujemcov.Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech. Očkovanie bude prebiehať 12. novembra 2021 od 13.00  do 16.00 hod v Kultúrnom dome a občania sa môžu nahlasovať na Obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/658 02 65, 0917/853 801 do utorka 09. novembra 2021.Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou sa môžu očkovať iba tí občania, ktorí dostali sms-ku z Národného centra zdravotníckych informácií, že môžu dostať tretiu dávku, ďalej tí, ktorí majú nad 55 rokov a sú minimálne 6 mesiacov po 2. dávke, alebo sú onkologickí pacienti a majú odporučenie od svojho lekára, že môžu byť očkovaní treťou dávkou.

02.11.2021

Oznamujeme občanom zmenu vývozu odpadov:

 • Bioodpad sa bude vyvážať v stredu 3. novembra
 • Komunálny odpad vo štvrtok 4. novembra
 • Plasty v piatok 5. novembra

27.10.2021 Pamiatka zosnulých

01.10.2021 Obec Močenok hľadá lekára do zubnej ambulancie v obecnom zdravotnom stredisku na ulici Mlynská 462, 951 31 Močenok.

Po dohode s predošlou zubárkou je možné aj odstúpenie zubnej ambulancie.
Jedná sa o obvod obcí Močenok, Horná Kráľová a Hájske.
Prípadný záujemca môže kontaktovať obec:
Email: prednosta@mocenok.sk
Tel. č.: 0918 815 995 (prednostka)

01.10.2021

Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob na komunálne odpady

Občan má nárok na reklamáciu nádoby a následnú výmenu ak:

 1. Nádoba pred poškodením nemala váhu vyššiu ako 60 kg
 2. Nádoba nie je staršia ako dva roky
 3. Nádoba bola zakúpená na obecnom úrade a existuje od nej platný doklad
 4. V nádobe nebol horúci popol, nebezpečné odpady a stavebné odpady

Viac informácií v prílohe tu

10.09.2021 Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava oznamuje verejnosti, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 29.09.2021 v čase od 11.45 do 14.45 hod, bez dodávky elektriny nasledovné ulice (viď zoznam v prílohe): 01 | 02

03.09.2021

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo aktualizovaný zoznam termínov na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 bez nutnosti registrácie. Očkovanie bez registrácie funguje v každom kraji a dostupné je očkovanie vakcínami Janssen, Pfizer, Moderna aj AstraZeneca.

Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete tu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

Záujemcovi stačí prísť do vakcinačného centra s občianskym preukazom a s preukazom  poistenca. Pokračuje očkovanie v ambulanciách a do obcí smerujú aj výjazdové očkovacie tímy. Očkovanie je najúčinnejším nástrojom proti ochoreniu Covid-19 a štát ho každému záujemcovi poskytuje bezplatne.

Zoznam termínov je na stránke ministerstva aktualizovaný každý týždeň.

Zároveň vám posielame praktické manuály s najčastejšími otázkami k opatreniam, ktoré vypracoval Úrad verejného zdravotníctva SR – Manuál pre prevádzky a služby a Manuál pre gastro sektor.

Dostupné sú aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu.pdf

02.08.2021

Dňa 02.08.2021 bolo na Obecný úrad v Hornej Kráľovej doručené povolenie z Okresného úradu Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Šaľa na čiastočnú uzávierku cesty č. III./1689 v k. ú. Močenok, Horná Kráľová v úseku cesty km 5,473 – 8,614 z dôvodu rekonštrukcie cesty „zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2021“.

Termín uzávierky: 06.8.2021 od 7:00 h do 19.08.2021 do 19:00 h

druh uzávierky: čiastočná

Za organizáciu a stav dočasného dopravného značenia počas uzávierky bude zodpovedný Peter Dubňanský te. č. 0908 714 074.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Prílohy

povolenie na uzávierku cesty

29.07.2021 Informovanie dotknutej verejnosti

Dňa 27.07.2021 bol obci Horná Kráľová doručený list – Informovanie dotknutej verejnosti , v zmysle ods.3 § 15 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácia obsahuje údaje o bezpečnostných opatreniach a pokyny, ako sa má dotknutá verejnosť správať pri závažnej priemyselnej havárii, ktorá vznikne v Duslo, a.s.

Informáciu pre verejnosť – pracoviská v Šali nájdete na adrese: http://www.duslo.sk/userfiles/docs/bezpecnost_1497109497_lokalita_sala.pdf

29.07.2021 Oznamujeme občanom, že v dňoch od 6.8. do 19.8.2021 sa uskutoční čiastočná uzávera cesty III/1689 Močenok – Horná Kráľová (od fy. Železoobchod Tóth po koniec Hornej Kráľovej).

Príprava prác na rekonštrukciu pozemnej komunikácie začne od 29.júla 2021.

DDZ-28__SA_Mocenok-Kralova

27.07.2021 Pomáhame chrániť deti v ohrození

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah.

Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K.

Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni.

Viac informácií nájdete v prílohe oznamu

TS_národná linka na pomoc deťom v ohrození-UPSVR

19.07.2021 Obec Horná Kráľová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej na pozíciu účtovník / účtovníčka –  zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Kritériá a požiadavky nájdete v prílohe tohto oznamu.

Vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta

08.07.2021 Obec Horná Kráľová v spolupráci so spoločnosťou Green Energy Holding s.r.o. Bratislava organizuje stretnutie občanov ohľadom zámeru vybudovania veterného parku v katastrálnom území Horná Kráľová.

Stretnutie sa uskutoční v pondelok 19. júla 2021 o 17,00 hod v kultúrnom dome.

02.07.2021 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre v spolupráci s p. Homolovou (EKOTREND), v októbri 2021 pripravuje kurz pre záujemcov o problematiku predaja z dvora.

Na kurz je možné sa prihlásiť (trvá 2 dni) vyplnením a odoslaním prihlášky ktorú nájdete v prílohe.

11.05.2021 Zoznam MOM v Šali

07.05.2021

 • Zberný dvor je v sobotu otvorený od 8.00 do 13.00 hod.
 • BIOSKLÁDKA pri Lúkach bude v sobotu otvorená od 8.00 do 13.00 hod.

06.05.2021 Zápis do SMŠ

27.04.2021 Zápis do MŠ

14.04.2021 Vážení občania,

Nitriansky samosprávny kraj realizuje predbežný prieskum týkajúci sa záujmu občanov nášho kraja vo veci predpokladaného počtu imobilných občanov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa z dôvodu svojho zdravotného stavu nevedia dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra, o očkovanie výjazdovými očkovacími jednotkami.

Prosíme našich občanov, ktorí sú imobilní alebo zdravotne ťažko postihnutí a majú záujem o očkovanie výjazdovými očkovacími jednotkami, aby sa nahlasovali na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej alebo telefonicky na tel. č. 0917/853801.

14.04.2021

Zbierka na rekonštrukciu ZpS Monika, OZ

Podstatou „Zbierky na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z.“, je podpora zrenovovania priestorov, do ktorých sa s prevádzkou sťahuje OZ Monika.

Verejná zbierka s názvom „Zbierka na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z.“ je zapísaná na MV SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-012041

Preto vás prosíme o akúkoľvek pomoc:

 • Ľubovoľným finančným príspevkom na náš účet IBAN: SK97 0900 0000 0051 7728 2368
 • kúpou výrobkov vyrábaných našimi klientami
 • akýmkoľvek iným spôsobom – materiálne alebo osobnou pomocou pri rekonštrukcii (samozrejme pri dodržaní aktuálnych pandemických opatrení…)

http://www.sluzbyseniorom.sk/16-zbierka/

06.04.2021 Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 23.04.2021 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Nad Humnami, Sereďská, Školská / V čase od 7,30 hod do 14,00 hod

Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2021 Oznamujeme občanom, že v našej obci sa už sčítalo 88,43 % občanov. Online sčítanie sa skončilo 31.03.2021! Sčítanie pokračuje asistovanou formou určenou pre digitálne vylúčených.

29.03.2021

Veterný park Horná Kráľová

Spoločnosť Green Energy Holding, s.r.o. podala na zasadnutí Obecného zastupiteľstva svoj zámer a možnú spoluprácu pri realizovaní výstavby veterného parku v katastrálnom území Horná Kráľová.

Pri lokalite veterného parku na území katastra obce rozhodovali faktory:

 • dostatočná vzdialenosť od obytnej zástavby, ktorá podľa hlukového merania vyšla
  na 1 km,
 • umiestnenie mimo chránených území prírody,
 • dobré veterné podmienky pre ekonomické využitie veternej energie,
 • možnosť pripojenia do distribučnej siete.

Umiestniť by chceli 7 kusov veterných veží v maximálnej výške 270 m.

Obec by dostala od firmy paušálny finančný príspevok vo výške 7.000 Eur za 1 VE za 1 rok. Celkový ročný finančný prínos pre obec za 7 VE by bol 49.000 Eur + 14.000 Eur za prenájom pozemkov pre 2 ks vrtúľ.

20210322 Veterný park Horná Kráľová

26.03.2021

BIOSKLÁDKA pri Lúkach bude
v sobotu 27.03.2021 otvorená
od 8.00 do 13.00 hod.

ZBERNÝ DVOR bude v sobotu 27.03.2021 ZATVORENÝ
z technických príčin.
Otvorený bude v PONDELOK a v STREDU od 13.00 do 18.00 hod.

17.03.2021 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hornej Kráľovej oznamuje rodičom, že od 22. marca 2021 môžu do MŠ nastúpiť všetky deti. Rodičia sa musia preukázať negatívnym testom.

17.03.2021 ZBERNÝ DVOR je dnes 17.03.2021 OTVORENÝ od 13,00 do 16,00 hod

16.03.2021 Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. 

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

25.02.2021 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie:Základom stratégie rozvoja NSK je integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru adresujúcich spoločné a špecifické potenciály a problémy jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí v Nitrianskom kraji. Stratégia má charakter strednodobej/dlhodobej rozvojovej stratégie, avšak obsahuje aj úroveň krátkodobú, tzn. implementačnú tak, aby jej naplnenie bolo realistické, viazané na rozpočtové programovanie verejného sektora a reálnu dostupnosť zdrojov. Kľúčom stratégie je integrácia opatrení naprieč jednotlivými sektormi tak, aby svojím prepojením podporili čo najefektívnejšie zhodnotenie rozvojových potenciálov a riešenie problémov NSK ako celku, jeho strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí.
 • Dotknutá obec:Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán:Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ:Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa:37861298

Oznamenie_NS_2021

27.01.2021 Oznamujeme občanom, že zberný dvor a bioskládka na Lúkach budú v sobotu 30.01.2021 otvorené od 8.00 hod do 13.00 hod.

07.12.2020

20.11.2020 Verejná vyhláška

26.10.2020 Obec Horná Kráľová hľadá dobrovoľných administratívnych pracovníkov, ktorí pomôžu pri celoplošnom testovaní. Vašou prácou bude registrácia tých občanov, ktorí prídu na testovanie. Prihlásiť sa môžete emailom na: sekretariat@hornakralova.sk, telefonicky na 0917 853 801 do 28.10.2020 do 12.00 hodiny.

26.10.2020 Oznamujeme občanom, že zberný dvor odpadu, zberný dvor na Lúkach – bioskládka, cintrorín a detské ihriská v obci Horná Kráľová, sú až do odvolania ZATVORENÉ.

23.10.2020 Oznamujeme občanom, že v dňoch 27. a 28. októbra 2020 (v utorok a v stredu) bude pošta Horná Kráľová a pošta Močenok z technických príčin zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie

30.09.2020 Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradené platby za dane a komunálny odpad, aby ich uhradili čo najskôr do pokladne obce v stránkové dni : Pondelok – Streda -Piatok

30.09.2020 Opatrenie ÚVZ SR

18.08.2020 RUŠÍME OBECNÉ DNI
Oznamujeme občanom, že plánované dni obce dňa 5. septembra 2020 sa neuskutočnia z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie.

17.08.2020 Výstraha SHMÚ

14.07.2020 Gorazdov Močenok

01.06.2020
Oznamujeme občanom, že otváracie hodiny na Zbernom dvore v obci Horná Kráľová sú nasledovné:
Streda od 13.00 hod. do 16.00 hod.
Sobota od 8.00 hod. do 13.00 hod – každý párny týždeň

27.05.2020 Výberové konanie

16.04.2020

 • Oznamujeme občanom, že zberný dvor na Lúkach na zelený odpad bude otvorený len v sobotu 18.apríla 2020 od 09.00 do 13.00 hod.
 • Oznamujeme občanom, že na zbernom dvore môžete v sobotu 18.apríla 2020 od 08.00 do 13.00 hod. odovzdať elektroodpad.

08.04.2020 VÝBEROVÉ KONANIE

13.03.2020 ZBERNÝ DVOR je od 13.03.2020 do 27.03.2020 ZATVORENÝ

04.03.2020 Oznamujeme občanom, že v pracovné dni PONDELOK, STREDA, PIATOK obecný úrad vydáva nálepky na komunálny odpad, ktoré platia od 01. apríla 2020.

13.12.2019 Verejná vyhláška

06.08.2019 Názov predmetu zákazky: Prístavba garáže a školiacej miestnosti hasičskej zbrojnice.

12.7.2019 Vážení občania,
NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ pripravil dotazník pre obyvateľov, ktorí sociálne služby už poberajú alebo by ich potrebovali, ale rovnako hodnotné budú aj postrehy blízkych, ktorí sa o svojich odkázaných príbuzných starajú sami doma. Chceme Vás vyzvať na vyplnenie elektronického dotazníka do 29. júla 2019. Nájdete ho na tejto linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDDqFuwtNfhFT6UK11yFEMDTU0YiMblYWs6FAQS6JHRj2uQ/viewform
alebo
https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11070

Ďakujeme

26.4.2019 Komisie pri OZ členovia

10.4.2019 Výberové konanie

31.1.2019 Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová

12.11.2018 Výsledky volieb

26.09.2018 Zoznam kandidátov

17.08.2018

08.06.2018 Rokovací poriadok

04.10.2017 Prístavba garáže