Komisie pri OZ:

 1. Finančná komisia a pre správu obecného majetku
  Mgr. Adriána Benčíková – predsedníčka komisie
  Členovia: Mgr. Diana Slováková, Ing. Silvia Dicsérová, PhD.
  Zapisovateľka : Zuzana Kompasová
 2. Komisia výstavby a územného plánovania
  Ing. Michal Klinka – predseda komisie
  Členovia: Ondrej Števko, Radoslav Kompas
  Zapisovateľka: Olívia Lenčéšová
 3. Komisia školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry a športu
  Mgr. Michal Morvay – predseda komisie
  Členovia: Mgr. Ladislav Odráška, Bc. Šimon Lovás
  Zapisovateľka: Anna Vencelová
 4. Komisia pre ochranu verejného poriadku
  Mikuláš Ištokovič – predseda komisie
  Členovia: Ondrej Števko, Roman Lovás
  Zapisovateľka : Monika Vörösová
 5. Komisia na ochranu verejného záujmu
  František Lešš – predseda komisie
  Členovia: Lenický Marek, Mgr. Diana Slováková
  Zapisovateľka: Olívia Lenčéšová