Komisie pri OZ:

 1. Finančná komisia:
  Mgr. Diana Slováková – predsedníčka komisie
  Členovia: Martina Mečochová, Ing. Zuzana Sláviková, Marek Lenický
  Zapisovateľka : Mgr. Mária Holečková
 2. Komisia výstavby a územného plánovania
  Ing. Peter Šoka – predseda komisie
  Členovia: Jozef Šoka, Gabriel Lencsés, Ing. Michal Klinka
  Zapisovateľka: Olívia Lenčéšová
 3. Komisia školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry a športu
  Mgr. Ladislav Odráška – predseda komisie
  Členovia: Mgr. Veronika Holubková, Mária Kokešová, Mgr. Miloš Kopiary, Mgr. Michal
  Morvay
  Zapisovateľka: Anna Vencelová
 4. Komisia pre ochranu verejného záujmu
  František Lešš – predseda komisie
  Členovia: Gustav Bobula, Ondrej Števko, Tibor Pápay, Ing. Roman Lovás, Mikuláš Ištokovič
  Zapisovateľka : Monika Vörösová