„Lásku k vlasti a národu prejavujeme tým, že poznáme našu minulosť, že chránime a opatrujeme cenné pamiatky jej minulosti a učíme tomu aj naše budúce pokolenia.“

Ladislav Belás, nitriansky kanonik