04.03.2021

OD 8. MARCA 2021 SA OBNOVÍ PREZENČNÉ VYUČOVANIE V I. STUPNI ZŠ Horná Kráľová

Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/10079:2-A 1810 a  povolenia zriaďovateľa školy sa na I. stupni od 8.marca 2021 obnoví prezenčné vyučovanie.

V prevádzke bude aj školská jedáleň a ŠKD.

Školský klub detí bude otvorený:

 • prednostne pre žiakov oboch pracujúcich rodičov,
 • pre deti zamestnancov prvej línie – Polícia, zdravotníci, Mestský úrad, Obecný úrad

Pri nástupe do školy je zákonný zástupca žiaka povinný predložiť Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov a k nahliadnutiu negatívny test.

Vyučovanie na druhom stupni v týždni od 8. marca 2021 pokračuje dištančnou formou.

Prevádzka MŠ zostáva otvorená ako doteraz.

Do MŠ môžu nastúpiť deti:

 • rodičov pracujúcich v prvej línii
 • oboch pracujúcich rodičov, po predložení kópii negatívneho testu a vyplnení formulára o bezinfekčnosti

Oznamujeme obyvateľom obce, že od 8.februára 2021 až do odvolania bude Obecný úrad zatvorený.

Úradné záležitosti sa vybavujú: osobne len úmrtia, ostatné  len telefonicky, e- mailom a využitím internetbankingu.

(sekretariat@hornakralova.sk)- Lenčéšová Olívia
(sluzby@hornakralova.sk)      – Vencelová Anna
(uctaren@hornakralova.sk)     – Mgr. Holečková Mária
(evidencia@hornakralova.sk) – Vörösová Monika

Obecný úrad – tel. 037 658 02 65  , 0917 853 801  – len v čase úradných hodín.
Overovanie podpisov- len v súrnych prípadoch
Všetky platby za nájom, dane za KO, daň za nehnuteľnosti, daň za psa a iné  realizovať cez:
IBAN: SK73 5600 0000 0008 4528 5001

Pri vstupe na obecný úrad sa musíte preukázať negatívnym testom

Chráňme seba a svoje okolie ! Za pochopenie ďakujeme

Úradná tabuľa

25.02.2021 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie:Základom stratégie rozvoja NSK je integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru adresujúcich spoločné a špecifické potenciály a problémy jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí v Nitrianskom kraji. Stratégia má charakter strednodobej/dlhodobej rozvojovej stratégie, avšak obsahuje aj úroveň krátkodobú, tzn. implementačnú tak, aby jej naplnenie bolo realistické, viazané na rozpočtové programovanie verejného sektora a reálnu dostupnosť zdrojov. Kľúčom stratégie je integrácia opatrení naprieč jednotlivými sektormi tak, aby svojím prepojením podporili čo najefektívnejšie zhodnotenie rozvojových potenciálov a riešenie problémov NSK ako celku, jeho strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí.
 • Dotknutá obec:Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán:Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ:Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa:37861298

Oznamenie_NS_2021

27.01.2021 Oznamujeme občanom, že zberný dvor a bioskládka na Lúkach budú v sobotu 30.01.2021 otvorené od 8.00 hod do 13.00 hod.

07.12.2020

20.11.2020 Verejná vyhláška

26.10.2020 Obec Horná Kráľová hľadá dobrovoľných administratívnych pracovníkov, ktorí pomôžu pri celoplošnom testovaní. Vašou prácou bude registrácia tých občanov, ktorí prídu na testovanie. Prihlásiť sa môžete emailom na: sekretariat@hornakralova.sk, telefonicky na 0917 853 801 do 28.10.2020 do 12.00 hodiny.

26.10.2020 Oznamujeme občanom, že zberný dvor odpadu, zberný dvor na Lúkach – bioskládka, cintrorín a detské ihriská v obci Horná Kráľová, sú až do odvolania ZATVORENÉ.

23.10.2020 Oznamujeme občanom, že v dňoch 27. a 28. októbra 2020 (v utorok a v stredu) bude pošta Horná Kráľová a pošta Močenok z technických príčin zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie

30.09.2020 Žiadame občanov, ktorí nemajú uhradené platby za dane a komunálny odpad, aby ich uhradili čo najskôr do pokladne obce v stránkové dni : Pondelok – Streda -Piatok

30.09.2020 Opatrenie ÚVZ SR