Testovanie antigénovými testami sa v Hornej Kráľovej tento víkend NEUSKUTOČNÍ.

Okres Šaľa zostáva v II. stupni varovania (v červenej farbe) a občania momentálne potrebujú negatívne certifikáty z testov iba v prípade, že pracujú na zmeny, alebo nočné a to so 14-dňovou platnosťou.

V prípade akejkoľvek zmeny budú  občania obvyklými spôsobmi informovaní.

Oznamujeme občanom, že od pondelka 03. mája 2021 je Obecný úrad otvorený, tak ako v bežnej prevádzke.

Po

7.30 – 12.00

12.30 – 15.30

Ut

nestránkový deň

St

7.30 – 12.00

12.30 – 16.00

Št

nestránkový deň

Pi

7.30 – 12.00

12.30 – 15.00

 

Oznamujeme občanom, že rozhodnutia na dane a poplatky si môžete prevziať osobne na obecnom úrade v stránkové dni  PONDELOK – STREDA – PIATOK.

A zároveň môžete poplatky uhradiť do pokladne obecného úradu.

Úradná tabuľa

11.05.2021 Zoznam MOM v Šali

07.05.2021

 • Zberný dvor je v sobotu otvorený od 8.00 do 13.00 hod.
 • BIOSKLÁDKA pri Lúkach bude v sobotu otvorená od 8.00 do 13.00 hod.

06.05.2021 Zápis do SMŠ

27.04.2021 Zápis do MŠ

14.04.2021 Vážení občania,

Nitriansky samosprávny kraj realizuje predbežný prieskum týkajúci sa záujmu občanov nášho kraja vo veci predpokladaného počtu imobilných občanov a občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí sa z dôvodu svojho zdravotného stavu nevedia dostaviť na očkovanie do vakcinačného centra, o očkovanie výjazdovými očkovacími jednotkami.

Prosíme našich občanov, ktorí sú imobilní alebo zdravotne ťažko postihnutí a majú záujem o očkovanie výjazdovými očkovacími jednotkami, aby sa nahlasovali na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej alebo telefonicky na tel. č. 0917/853801.

14.04.2021

Zbierka na rekonštrukciu ZpS Monika, OZ

Podstatou „Zbierky na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z.“, je podpora zrenovovania priestorov, do ktorých sa s prevádzkou sťahuje OZ Monika.

Verejná zbierka s názvom „Zbierka na rekonštrukciu ZpS Monika, o.z.“ je zapísaná na MV SR do registra verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2021-012041

Preto vás prosíme o akúkoľvek pomoc:

 • Ľubovoľným finančným príspevkom na náš účet IBAN: SK97 0900 0000 0051 7728 2368
 • kúpou výrobkov vyrábaných našimi klientami
 • akýmkoľvek iným spôsobom – materiálne alebo osobnou pomocou pri rekonštrukcii (samozrejme pri dodržaní aktuálnych pandemických opatrení…)

http://www.sluzbyseniorom.sk/16-zbierka/

06.04.2021 Západoslovenská distribučná oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy dňa 23.04.2021 budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Nad Humnami, Sereďská, Školská / V čase od 7,30 hod do 14,00 hod

Prerušenie distribúcie elektriny

06.04.2021 Oznamujeme občanom, že v našej obci sa už sčítalo 88,43 % občanov. Online sčítanie sa skončilo 31.03.2021! Sčítanie pokračuje asistovanou formou určenou pre digitálne vylúčených.

29.03.2021

Veterný park Horná Kráľová

Spoločnosť Green Energy Holding, s.r.o. podala na zasadnutí Obecného zastupiteľstva svoj zámer a možnú spoluprácu pri realizovaní výstavby veterného parku v katastrálnom území Horná Kráľová.

Pri lokalite veterného parku na území katastra obce rozhodovali faktory:

 • dostatočná vzdialenosť od obytnej zástavby, ktorá podľa hlukového merania vyšla
  na 1 km,
 • umiestnenie mimo chránených území prírody,
 • dobré veterné podmienky pre ekonomické využitie veternej energie,
 • možnosť pripojenia do distribučnej siete.

Umiestniť by chceli 7 kusov veterných veží v maximálnej výške 270 m.

Obec by dostala od firmy paušálny finančný príspevok vo výške 7.000 Eur za 1 VE za 1 rok. Celkový ročný finančný prínos pre obec za 7 VE by bol 49.000 Eur + 14.000 Eur za prenájom pozemkov pre 2 ks vrtúľ.

20210322 Veterný park Horná Kráľová

26.03.2021

BIOSKLÁDKA pri Lúkach bude
v sobotu 27.03.2021 otvorená
od 8.00 do 13.00 hod.

ZBERNÝ DVOR bude v sobotu 27.03.2021 ZATVORENÝ
z technických príčin.
Otvorený bude v PONDELOK a v STREDU od 13.00 do 18.00 hod.

17.03.2021 Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Hornej Kráľovej oznamuje rodičom, že od 22. marca 2021 môžu do MŠ nastúpiť všetky deti. Rodičia sa musia preukázať negatívnym testom.

17.03.2021 ZBERNÝ DVOR je dnes 17.03.2021 OTVORENÝ od 13,00 do 16,00 hod

25.02.2021 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030

 • Zákon: 24/2006 novela 142/2017 Z.z. časť SEA
 • Oblasť: podla § 4, ods. 1
 • Povinné hodnotenie

Základne informácie

 • Účel akcie:Základom stratégie rozvoja NSK je integrácia účinných cielených intervencií (programov, projektov, opatrení a nástrojov) investičného a neinvestičného charakteru adresujúcich spoločné a špecifické potenciály a problémy jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí v Nitrianskom kraji. Stratégia má charakter strednodobej/dlhodobej rozvojovej stratégie, avšak obsahuje aj úroveň krátkodobú, tzn. implementačnú tak, aby jej naplnenie bolo realistické, viazané na rozpočtové programovanie verejného sektora a reálnu dostupnosť zdrojov. Kľúčom stratégie je integrácia opatrení naprieč jednotlivými sektormi tak, aby svojím prepojením podporili čo najefektívnejšie zhodnotenie rozvojových potenciálov a riešenie problémov NSK ako celku, jeho strategicko-plánovacích regiónov, miest a obcí.
 • Dotknutá obec:Nitriansky Kraj (okres: -)
 • Príslušný orgán:Okresný úrad Nitra
  odbor starostlivosti o životné prostredie,
  Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
 • Obstarávateľ:Nitriansky samosprávny kraj
 • IČO Obstarávateľa:37861298

Oznamenie_NS_2021

27.01.2021 Oznamujeme občanom, že zberný dvor a bioskládka na Lúkach budú v sobotu 30.01.2021 otvorené od 8.00 hod do 13.00 hod.