Úradná tabuľa

13.05.2022

Obec Horná Kráľová vydala rozhodnutia na dane a komunálny odpad.

Žiadame občanov, aby si prišli pre výmery za daň a odpad na obecný úrad v stránkové dni: Pondelok, streda, piatok.
Poplatky je možné uhradiť pri prevzatí rozhodnutia do pokladne obce alebo na účet obce.

29.04.2022

Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025 “

Oznamujeme verejnosti, že do strategického dokumentu je možné nahliadnuť  na obecnom úrade v Hornej Kráľovej v pracovných dňoch počas úradných hodín.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2025“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-nitrianskeho-kraja-naroky-2021-2025

06.04.2022 UPLATNENIE SI PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE ODÍDENCA

Súkromné osoby, ktoré  poskytli bývanie pre utečencov z Ukrajiny vo vlastnej nehnuteľnosti, či už v byte, dome alebo chate môžu požiadať o štátom poskytovaný príspevok.
Na obecný úrad budete musieť priniesť potrebné doklady a vyplnené tlačivá.
Konkrétne ide o tieto doklady a tlačivá:

 • zmluva o poskytnutí ubytovania (ku každej ubytovanej osobe vyplnené zvlášť, nájdete v prílohe);
 • čestné vyhlásenie oprávnenej osoby k Zmluve o poskytnutí ubytovania odídencovi (oprávnená osoba je poskytovateľ ubytovania, ku každej zmluve o poskytnutí ubytovania vyplniť zvlášť, nájdete v prílohe);
 • výkaz oprávnenej osoby (na jednom výkaze bude zoznam všetkých ubytovaných osôb, nájdete v prílohe);
 • je potrebné priniesť kópiu dokladu o tolerovanom pobyte (doklad, ktorý vydala cudzinecká polícia odídencovi, priniesť treba pre každú osobu zvlášť).

Dôležité je, aby s vami prišli aj samotní odídenci, ktorí sú vo vašej nehnuteľnosti ubytovaní, vrátane detí.
Podľa pravidiel, ktoré určuje štát, je možné o príspevok požiadať aj spätne a to od 26. februára 2022.
Výška príspevku je 7 eur na dospelú osobu na noc a 3,50 eur na dieťa do 15 rokov na noc.
Štát bude príspevky vyplácať raz mesačne.
Štát zaviedol aj limity, čiže maximálnu sumu, ktorú môžu ľudia dostať podľa počtu ubytovacích miestností. Konkrétne limity nájdete v prílohe tohto článku.
Viac informácií nájdete tu: https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

30.03.2022 ČIPOVANIE SMETNÝCH NÁDOB V OBCI

Oznamujeme občanom, že od zajtra 31. marca sa bude v našej obci realizovať čipovanie smetných nádob.

Vzhľadom na potrebné zosúladenie čísel čipov pre každú domácnosť sa budú čipovať všetky smetné nádoby (na komunálny odpad aj všetky separované zbery – modrá, žltá a hnedá nádoba). Každá domácnosť tak bude mať jeden číselný kód na všetkých svojich nádobách.

Čipovanie sa bude konať v čase od 7:30 h do 15:30 h a je potrebné vyložiť všetky smetné nádoby naraz. Nádoby môžu byť naplnené odpadom.

Upozorňujeme, že v prípade, že nádoby nebudú načipované, nebude v budúcnosti možné ich vysýpanie!

Ďakujeme za spoluprácu.

07.03.2022
Vážení občania,
Dobrovoľný hasičský zbor v Hornej Kráľovej, touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do zbierky zdravotníckeho materiálu pre Ukrajinu.

Zozbieraný materiál bol odovzdaný v piatok na kraj a následne zaslaný na Ukrajinu.

ĎAKUJEME

03.03.2022

Prevencia obchodovania s ľuďmi slovensko-ukrajinské hranice:

01.03.2022

PRÍPADNÉ UBYTOVANIE CUDZINCOV Z UKRAJINY NA ÚZEMÍ NAŠEJ OBCE JE POTREBNÉ NAHLÁSIŤ NA OBECNÝ ÚRAD

Vážení občania, na základe Uznesenia vlády SR č. 142 do dňa 26.02.2022 a vyhlásením mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky Vás žiadame, ak ubytujete cudzincov z Ukrajiny na území našej obce, resp. vo svojich domoch je potrené to nahlásiť na obecný úrad.

Uznesenie Vlády SR

28.02.2022

Žiadosť o poskytnutie zdravotníckeho materiálu pre Ukrajinu

Dobrovoľný hasičský zbor v Hornej Kráľovej, Vás týmto žiada o poskytnutie zdravotníckeho materiálu – obväzy, lekárničky, autolekárničky, môžu byť aj po expiračnej dobe.

Materiál môžete priniesť na adresu: Štefan Sýkora, Hlavná 87

utorok až štvrtok  od 14,00 – 17,00 hod.

Materiál bude zaslaný do vojnou zasiahnutej Ukrajiny.

Vopred Vám ďakujeme za poskytnutý materiál.

Štefan Sýkora, predseda DHZ Horná Kráľová

23.02.2022
MS SČK v Hornej Kráľovej oznamuje všetkým darcom, že darovanie krvi bude 11.3.2022 v kultúrnom dome od 8 – 10. hod. Darcovia sa môžu prihlásiť na transf. stanici NZ na tel. čísle 035 6400185 alebo 035 6912250

18.02.2022

PETÍCIA ZA REFERENDUM

Združenie miest a obcí Slovenska ZAČÍNA PETIČNÚ AKCIU, KTOREJ CIEĽOM JE VYHLÁSENIE REFERENDA ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY.

ZMOS ZAČÍNA ZBER PODPISOV ZA VIAC VOLEBNÝCH OBVODOV PRE PARLAMENTNÉ VOĽBY.

Žiadajú zmenu, kde by sa pri voľbách do NRSR zmenil jeden volebný obvod na osem volených obvodov podľa krajov.

Uvedená zmena by znamenala, že politické strany by museli zostaviť 8 kandidátok podľa regiónov a zvolení poslanci by rovnomerne reprezentovali každý kraj.

Preto žiadame občanov o vyplnenie a podpísanie Petičného hárku, ktorý nájdete na obecnom úrade v Hornej Kráľovej.

krátke video, ďalšie informácie budú zverejňované priebežne. https://www.youtube.com/watch?v=9Qaqy-NaWQc

Viac informácií nájdete na:

https://www.zmos.sk/peticia.html

15.02.2022

DOBRÁ SPRÁVA OD PACKETY: OD 21. FEBRUÁRA 2022 BUDE Z-BOX V NAŠEJ OBCI V PREVÁDZKE! https://www.packeta.sk/

Logistická spoločnosť Packeta vznikla s cieľom zjednodušiť e-shopom prepravu tovaru k zákazníkom. Krédom Packety je rýchle a pohodlné vyzdvihovanie zásielok bez čakania. Umožňuje to aj široká sieť výdajných miest, ktorých je na Slovensku už viac ako 1500 a neustále pribúdajú ešte ďalšie.
Jedným zo spôsobov doručovania zásielok je Z-BOX. Je to samoobslužné výdajné miesto, vďaka ktorému si zásielku vyzdvihnete vtedy, keď máte čas a navyše je cena doručenia rovnaká ako na naše kamenné výdajné miesta.
Z-BOXy sú napájané solárnymi panelmi a fungujú preto autonómne bez potreby napojenia na elektrinu.
Z-BOXy sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni! Skočte si pre svoju zásielku priamo v našej obci napríklad aj v noci.
Pri Z-BOXe stačí na vašom mobile zapnúť aplikáciu Packeta, GPS a bluetooth a schránka sa sama automaticky otvorí a zásielka je vaša! Platba zásielky je možná priamo eshope alebo v našej aplikácií. Z – Boxe neobsahuje platobný terminál
Nielen v čase pandémie oceníte, že si môžete zásielku vyzdvihnúť bezpečne aj bez fyzického kontaktu s cudzím človekom.
Prostredníctvo Z-BOXu si môžete dať doručiť tovar napríklad aj z nasledovných e-shopov:

https://hwww.alza.sk
https://www.mall.sk/
https://www.alensa.sk/
https://www.pilulka.sk/
https://www.zoot.sk/
https://www.notino.sk/
https://www.astratex.sk/
https://www.donoci.com/
https://www.mixit.sk/
https://www.4home.sk/

09.02.2022

Západoslovenská distribučná oznamuje občanom, že  z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 24. februára 2022 /t.j. štvrtok/ v čase od 07:30 hod. do 14:00 hod bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

CES HLAVNÁ č. 118,458,460,462,463,465,466,467,468,469,470,471,472,473,473/VE,475
HLOHOVECKÁ č. 757
MALÁ KRÁĽOVÁ č. 117,247
SLIVÁŠ 1 č. 7A,28,290,291,292,293,294,295,296,314,316,317,318, 319,320,323,323/OP,323/PR,323/
VE,324,325,326,327,328,330,331,332
ŠKOLSKÁ č. 457

08.02.2022

Preventívne aktivity OO PZ Močenok – informácie občanom – seniorom

Z dôvodu opakujúceho sa výskytu prípadov krádeží a podvodov, cielene spáchaných na senioroch na celom území SR, OO PZ v Močenku informuje seniorov.
Viac informácií nájdete TU

03.02.2022

Oznamujeme občanom, ktorí sú nahlásení na očkovanie proti ochoreniu COVID-19  v našej obci, že nastala zmena v čase očkovania.

Očkovanie sa uskutoční v pondelok 7. februára v čase od 10.30 hod do 11.30 hod v kultúrnom dome.

Záujemcovia o očkovanie sa ešte môžu nahlasovať osobne na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 0917/853 801

21.01.2022

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci bude konať ďalšie kolo očkovania mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou.

Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech.

Očkovanie bude prebiehať 07. februára 2022 (t.j. pondelok) od 08.00 do 12.00 hod v Kultúrnom dome.

Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlasovať osobne na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/6580265 alebo 0917/853 801
do piatka 04. februára 2022.

Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou zaočkujú každého, kto o 3 dávku prejaví záujem, má nad 18 rokov a je minimálne 3 mesiace od podania 2 dávky. Toto neplatí pre ľudí s pozvánkou na očkovanie od NCZI. Občania, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 sa môžu očkovať na vlastnú žiadosť bez časového obmedzenia.

Očkovať sa môžu aj občania, kt. dostali predtým vakcínu od inej spoločnosti (napr. Astra Zeneca, SPUTNIK, Moderna).

Občania, ktorí majú pozvánku alebo dohodnutý termín v inom očkovacom zariadení si ho musia v predstihu zrušiť.

Tlačivá na očkovanie nájdete TU 

20.01.2022

Oznámenie o prerokovaní Konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja a  Správy o hodnotení strategického dokumentu

Nitriansky samosprávny kraj, ako príslušný orgán územného plánovania, podľa § 16 ods. 2 a § 18 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) obstaráva Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja.

V rámci procesu obstarávania vyššie uvedenej územnoplánovacej dokumentácie bol spracovaný Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (ďalej len „koncept“)

Koncept Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja je k nahliadnutiu na oddelení územného plánovania a životného prostredia Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, pracovisko Kupecká 3, Nitra a zverejnený na internetovej stránke https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11851

V zmysle § 21 ods. 5 stavebného zákona, sa môže verejnosť vyjadriť ku konceptu Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja v určenej lehote. Pripomienky a stanoviská je možné uplatniť písomnou formou v zmysle § 21 ods. 3 stavebného zákona v lehote určenej na prerokovanie. Na stanoviská a pripomienky doručené po určenej lehote sa neprihliada

20.01.2022 POPLATKY ZA DANE A KOMUNÁLNY ODPAD

Oznamujeme občanom, že poplatky za dane a komunálny odpad na tento rok sa budú platiť až v mesiaci máj 2022 .

Obec bude vydávať Rozhodnutia na dane a KO, kde bude uvedená suma, ktorú treba uhradiť do pokladne obce alebo na účet. Rozhodnutia si bude treba prísť zobrať na protipodpis na obecný úrad v Hornej Kráľovej, tak ako v minulom roku.

Vopred Vás budeme informovať miestnym rozhlasom a na webovej stránke obce

11.01.2022

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusová 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 9 ods.6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu, ktorým je územnoplánovacia dokumentácia a koncept „Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“.

Podľa § 11 ods. 1 zákona, ako dotknutá obec, informujeme verejnosť, že do Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu môže verejnosť nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie
na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej, kancelária č. 1, 
v pracovných dňoch počas úradných hodín

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie do 21 dní odo dňa, keď boli zverejnené. Podľa ust. § 12 ods. 3 zákona na stanovisko doručené po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 nemusí príslušný orgán prihliadať.

Uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ sú zverejnené na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-nitrianskeho-kraja-1

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

11.01.2022 ZBERNÝ DVOR bude otvorený:

 • streda 12.1.2022 od 13.00 do 16.00 hod
 • sobota 15.1.2022 od 8.00 do 13.00 hod

05.01.2022

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Kto musí podať priznanie

Daňové priznanie sa podáva, ak nastala zmena vlastníctva na základe kúpnej, predajnej zmluvy, darovacej zmluvy, pričom v tomto prípade je rozhodujúci dátum zápisu v katastri nehnuteľností.

Daňové priznanie sú však povinný podať aj vlastníci, u ktorých došlo k zmene stavu nehnuteľnosti a bolo im vydané:

 • stavebné povolenie na stavby,
 • kolaudačné rozhodnutie

alebo u ktorých došlo k:

 • zmene užívania nehnuteľnosti (z bývania na podnikateľské účely)
 • zmene výmery pozemku, zastavanej plochy,
 • zániku daňovej povinnosti pri nehnuteľnosti (napr. predaj, zámena, vyvlastnenie), ale k ostatným nehnuteľnostiam daňová povinnosť naďalej trvá

Pôvodný vlastník podáva priznanie označené ako čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti a nový vlastník podáva priznanie označené ako priznanie alebo čiastkové priznanie daňovej povinnosti.

To neplatí pre prípady, ak nehnuteľnosť nadobudli daňovníci dedičským konaním, v tom prípade priznanie k dani z nehnuteľnosti mali podať do 30 dní po právoplatnosti dedičského konania.

Vzory daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam nájdete na: 

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

03.01.2022

Zmena času predaja na PJ COOP Jednota Horná Kráľová, Hlavná ulica od 3.1.2022 z dôvodu PN

Dňa 5.1.2022 bude otvorené do 17,00

03.01.2022

Obec Horná Kráľová zabezpečila kompostéry pre domácnosti.

Občan, ktorý nemá kompostér si ho môže zakúpiť na obecnom úrade v stránkové dni. Kompostér je plastový 290 l a stojí 29,88 Eur.

Pretože podľa platného VZN o nakladaní s komunálnym odpadom, obec Horná Kráľová umožňuje občanom vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu.

31.12.2021

Oznamujeme občanom, že sa v našej obci  bude konať ďalšie kolo očkovania mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou.

Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech. Očkovanie bude prebiehať 10. januára 2022 od 08.00 do 12.00 hod v Kultúrnom dome.

Imobilní občania sa budú očkovať v poobedných hodinách. Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlasovať na obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/6580265 alebo 0917/853 801 do piatka 07. januára 2022.

Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou zaočkujú každého, kto o 3 dávku prejaví záujem, má nad 18 rokov a je minimálne 3 mesiace od podania 2 dávky. Toto neplatí pre ľudí s pozvánkou na očkovanie od NCZI. Občania, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 sa môžu očkovať na vlastnú žiadosť bez časového obmedzenia.

Očkovať sa môžu aj občania, kt. dostali predtým vakcínu od inej spoločnosti (napr. Astra Zeneca, SPUTNIK, Moderna).

Občania, ktorí majú pozvánku alebo dohodnutý termín v inom očkovacom zariadení si ho musia v predstihu zrušiť.

V prílohe sa nachádzajú formuláre na očkovanie.  tlačivo očkovanie

20.12.2021

Štatistické zisťovanie VZPS

Do elektronickej schránky Obce Horná Kráľová bolo dňa 16.12.2021 doručené oznámenie Štatistického úradu SR, že naša obec bola vybraná v rámci SR pre účely realizácie na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých krajinách.

Vybrané domácnosti navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Bližšie informácie sa dozviete v priloženom sprievodnom liste.

06.12.2021
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov