Úradná tabuľa

23.03.2023 Komisia verejného poriadku a obec Horná Kráľová v spolupráci s PZ Dubina Vás pozývajú na JARNÉ UPRATOVANIE pri príležitosti Dňa zeme v sobotu 15.04.2023 o 9.00 hod

20.03.2023 Dňa 21.03.2023 t.j. v utorok sa koná verejná zbierka „HODINA DEŤOM„.
Aj naša škola sa rozhodla podporiť túto zbierku, preto sa naši žiaci 9. ročníka vyberú do dediny, aby s logom verejnej zbierky, ktoré sa bude nachádzať na pokladničke, oslovili Vás občanov našej obce.

15.03.2023 Štatistický úrad SR realizuje v roku 2023 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR).
V priebehu roka 2023 vybrané domácnosti v obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 037/7752 263

10.03.2023 ZBERNÝ DVOR bude v sobotu 11.03.2023 OTVORENÝ od 9,00 h do 13,00 h

07.03.2023 ZBERNÝ DVOR bude v stredu 08.03.2023 ZATVORENÝ

28.02.2023 Od 1.3.2023 sa spúšťa nový systém zberu použitých kuchynských olejov.

Zber bude pre obce PZO bezplatný.
Občania, ktorí prinesú 3L použitého oleja v PET fľašiach dostanú za odmenu 1L nového oleja.
Systém bude fungovať nasledovne:

• Zber kuchynského oleja bude prebiehať formou „bartru“ – starý za čerstvý v pomere 3:1

Plné uzavreté fľašky treba odovzdať na ZBERNOM DVORE každý párny týždeň (v sobotu) v čase od 08.00 do 13.00 hod

24.02.2023 Zberný dvor je v sobotu 25.2.2023 otvorený od 09.00 do 13.00 h.

09.02.2023 Štatistický úrad SR zverejnil dátový produkt s názvom „Moja obec“. Ponúka vybrané údaje za každú obec a slúži pre rýchlu orientáciu. Údaje o obyvateľoch, o domoch a o bytoch nájdete za našu obec tu: https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0235555878

08.02.2023 Zberný dvor bude dnes 08.02.2023 z technických príčin zatvorený !

01.02.2023 Informujeme občanov, že Obec Horná Kráľová dala súhlasné stanovisko občianke na použitie pyrotechniky typu F2 dňa 04.02.2023 v čase od 20:00 h do 21:15 h v obci, v súlade s VZN č. 1/2021.
Občianka včas obec požiadala o vydanie stanoviska v zmysle zákona č. 58/2014 Z. z.
O súhlasnom stanovisku obec informovala OO PZ Močenok aj Obecnú políciu v Močenku.

31.01.2023 Zberný dvor bude v stredu 1.2.2023 ZATVORENÝ

27.01.2023 „Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády“

25.01.2023 Dôležité oznamy

  • Obecný úrad oznamuje občanom, u ktorých nastali zmeny v roku 2022 týkajúce sa dane z nehnuteľnosti / kúpa, predaj, úmrtie, dedenie…../ aby podali daňové priznanie na obecnom úrade do 31.1.2023.
  • Ak u občanov nastali zmeny týkajúce sa vyrubenia poplatku za komunálny odpad alebo dane za psa, aby tieto skutočnosti oznámili na obecnom úrade do konca januára 2023.
  • Oznamujeme občanom, že rozhodnutia na dane a poplatky, budeme posielať v mesiaci apríl-máj, až po prevzatí rozhodnutia budeme vyberať peniaze za dane a komunálny odpad.

16.01.2023 Oznam ZsVS, a. s.: Mimoriadny odpočet v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného

Zisťovanie stavu vodomerov sa bude vykonávať:

Samoodpočtom – v termíne od 1. 1. 2023 do 31. 1. 2023 je možné nahlásiť aktuálny stav vodomeru na odbernom mieste cez internetovú stránku www.odpocet.zsvs.sk. Vo vyúčtovacej faktúre, ktorá bude vystavená v riadnom odpočtovom cykle, bude Vaša spotreba rozdelená k 31. 12. 2022 na základe priemernej dennej spotreby vychádzajúcej z Vami nahláseného stavu meradla. Výhodou je v tomto prípade najobjektívnejšie vyúčtovanie k dátumu platnosti novej ceny.

Priemerom – v prípade, ak nevyužijete možnosť nahlásenia stavu cez internetovú stránku www.odpocet.zsvs.sk, bude počas roka 2023 Vaše odberné miesto odčítané zamestnancom ZsVS, a. s., v riadnom odčítacom cykle. Prepočet spotreby k 31. 12. 2022 bude vo faktúre vyčíslený na základe priemernej dennej spotreby. Podkladom bude stav odčítaný zamestnancom ZsVS, a. s.

13.01.2023 Oznamujeme občanom, že ZBERNÝ DVOR bude otvorený v sobotu 14.01.2023 od 08,00 do 13,00 hod.

11.01.2023 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 – zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

22.12.2022 Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027
– zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu

15.12.2022 Oznamujeme občanom, že v sobotu 17.12.2022 je zberný dvor otvorený. Zberný dvor bude opäť otvorený v novom roku od soboty 14.01.2023.

05.12.2022 ARRIVA Nové Zámky, a.s.  zverejnila cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy s platnosťou od 11. decembra 2022 v pôsobnosti ARRIVA Nové Zámky, a.s.,

Súpis zmien vrátane ostatných cestovných poriadkov nájdete:

21.11.2022 Vianočné trhy

21.11.2022 V mene občianskeho združenia Lexras https://www.facebook.com/groups/1263275557827834 hľadáme rodiny a dôchodcov, ktorý majú zlú finančnú situáciu, ktorým by sme spríjemnili Vianoce.

Prosím napíšte správu Michell Benčikova či už pomoc potrebujete alebo poznáte niekoho kto tú pomoc potrebuje.

Ďakujeme

7.11.2022 Oznamuje občanom, že dňa 09.11.2022 /t.j. streda/ bude detské ihrisko na Školskej ulici z technických príčin ZATVORENÉ.

27.10.2022 OZNAM O ODPOČTE ELEKTRINY

Touto cestou dávame obyvateľom obce do pozornosti termíny cyklických (zúčtovacích) odpočtov spotrieb elektrickej energie podľa prílohy.

Obyvatelia môžu stav a výrobné číslo elektromera (foto elektromera) zaslať formou MMS správy na tel. číslo 0911 780 932.