Úradná tabuľa

06.12.2021
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA
použitých batérií a akumulátorov

30.11.2021 Oznamujeme občanom, že sa v našej obci bude konať ďalšie kolo očkovania mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou.

Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech. Očkovanie bude prebiehať 09. decembra 2021 od 10.00  do 12.00 hod v Kultúrnom dome.

Imobilní občania sa budú očkovať v poobedňajších hodinách. Záujemcovia o očkovanie sa môžu nahlasovať na Obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/658 02 65, 0917/853 801 do pondelka 06.decembra 2021.

Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou zaočkujú každého, kto o 3 dávku prejaví záujem, má nad 18 rokov a je minimálne 6 mesiacov od podania 2 dávky. Toto neplatí pre ľudí s pozvánkou na očkovanie od Národného centra zdravotníckych informácií, na nich sa doba 6 mesiacov nevzťahuje.

Očkovať sa môžu aj občania, kt. dostali predtým vakcínu od inej spoločnosti (napr. Astra Zeneca, SPUTNIK).

Upozorňujeme občanov, ktorí boli zaočkovaní prvou a druhou dávkou vakcíny MODERNA musia byť preočkovaní rovnakou vakcínou. Občania s vakcínou MODERNA sa budú môcť dať zaočkovať v Šali na poliklinike alebo v Nitre.

Občania, ktorí majú pozvánku alebo dohodnutý termín v inom očkovacom zariadení si ho musia v predstihu zrušiť.

Tlačivá na očkovanie

25.11.2021 Odporúčania pre obyvateľov

Obecný úrad informuje:

Obecný úrad Horná Kráľová odporúča obyvateľom, aby vzhľadom na vyhlásený núdzový stav, ktorý platí od štvrtka, 25. novembra 2021 v zmysle uznesenia vlády SR č. 695/2021  obmedzili osobné návštevy obecného úradu len na nevyhnutné úkony.
Zároveň odporúčame, aby ste uprednostnili komunikáciu s pracovníkmi úradu prostriedkami diaľkovej komunikácie – elektronicky e-mailom alebo telefonicky, prípadne písomne, prostredníctvom pošty.

Za pochopenie všetkým ďakujeme.


25.11.2021 Oznamujeme občanom a všetkým záujemcom o Vianočné trhy v našej obci, že trhy sú ZRUŠENÉ z dôvodu pandemickej situácie

24.11.2021

11.11.2021 Oznamujeme občanom, že plánované očkovanie v našej obci bude v piatok 12. novembra so začiatkom od 13,00 do 16,00 hodiny

POZOR!!!

Nastala zmena v očkovaní a nariadeniach pre občanov, ktorí sú očkovaní vakcínou MODERNA. Títo občania musia byť preočkovaní iba touto vakcínou, teda ich v piatok mobilná očkovacia jednotka nezaočkuje.

Očkuje sa iba vakcínou Pfizer – biontech.

Občania, ktorí majú záujem o tretiu dávku vakcíny Moderna, sa môžu dať očkovať v Šali na Poliklinike od 12:30 do 13:30.

03.11.2021 Oznamujeme občanom, že sa v našej obci bude konať očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou proti ochoreniu COVID-19 prvou, druhou aj treťou dávkou, v prípade dostatočného počtu záujemcov.Očkovať sa bude iba vakcínou Pfizer – Biontech. Očkovanie bude prebiehať 12. novembra 2021 od 13.00  do 16.00 hod v Kultúrnom dome a občania sa môžu nahlasovať na Obecnom úrade alebo na telefónnom čísle 037/658 02 65, 0917/853 801 do utorka 09. novembra 2021.Prvou a druhou dávkou sa môžu očkovať občania nad 18 rokov.

Treťou dávkou sa môžu očkovať iba tí občania, ktorí dostali sms-ku z Národného centra zdravotníckych informácií, že môžu dostať tretiu dávku, ďalej tí, ktorí majú nad 55 rokov a sú minimálne 6 mesiacov po 2. dávke, alebo sú onkologickí pacienti a majú odporučenie od svojho lekára, že môžu byť očkovaní treťou dávkou.

02.11.2021

Oznamujeme občanom zmenu vývozu odpadov:

  • Bioodpad sa bude vyvážať v stredu 3. novembra
  • Komunálny odpad vo štvrtok 4. novembra
  • Plasty v piatok 5. novembra

27.10.2021 Pamiatka zosnulých

01.10.2021 Obec Močenok hľadá lekára do zubnej ambulancie v obecnom zdravotnom stredisku na ulici Mlynská 462, 951 31 Močenok.

Po dohode s predošlou zubárkou je možné aj odstúpenie zubnej ambulancie.
Jedná sa o obvod obcí Močenok, Horná Kráľová a Hájske.
Prípadný záujemca môže kontaktovať obec:
Email: prednosta@mocenok.sk
Tel. č.: 0918 815 995 (prednostka)

01.10.2021

Reklamačný poriadok pre výmenu zberných nádob na komunálne odpady

Občan má nárok na reklamáciu nádoby a následnú výmenu ak:

  1. Nádoba pred poškodením nemala váhu vyššiu ako 60 kg
  2. Nádoba nie je staršia ako dva roky
  3. Nádoba bola zakúpená na obecnom úrade a existuje od nej platný doklad
  4. V nádobe nebol horúci popol, nebezpečné odpady a stavebné odpady

Viac informácií v prílohe tu

10.09.2021 Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava oznamuje verejnosti, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 29.09.2021 v čase od 11.45 do 14.45 hod, bez dodávky elektriny nasledovné ulice (viď zoznam v prílohe): 01 | 02

03.09.2021

Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo aktualizovaný zoznam termínov na očkovanie proti ochoreniu Covid-19 bez nutnosti registrácie. Očkovanie bez registrácie funguje v každom kraji a dostupné je očkovanie vakcínami Janssen, Pfizer, Moderna aj AstraZeneca.

Kompletný zoznam miest a časov, kedy môže verejnosť využiť očkovanie bez registrácie, nájdete tu:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

Záujemcovi stačí prísť do vakcinačného centra s občianskym preukazom a s preukazom  poistenca. Pokračuje očkovanie v ambulanciách a do obcí smerujú aj výjazdové očkovacie tímy. Očkovanie je najúčinnejším nástrojom proti ochoreniu Covid-19 a štát ho každému záujemcovi poskytuje bezplatne.

Zoznam termínov je na stránke ministerstva aktualizovaný každý týždeň.

Zároveň vám posielame praktické manuály s najčastejšími otázkami k opatreniam, ktoré vypracoval Úrad verejného zdravotníctva SR – Manuál pre prevádzky a služby a Manuál pre gastro sektor.

Dostupné sú aj na stránke Úradu verejného zdravotníctva SR:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_gastro_sektor_podla_COVID_Automatu.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/UVZSR_Manual_pre_prevadzky_a_sluzby_podla_COVID_Automatu.pdf

02.08.2021 Informovanie dotknutej verejnosti

Dňa 27.07.2021 bol obci Horná Kráľová doručený list – Informovanie dotknutej verejnosti , v zmysle ods.3 § 15 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.02.08.2021

Dňa 02.08.2021 bolo na Obecný úrad v Hornej Kráľovej doručené povolenie z Okresného úradu Šaľa, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Šaľa na čiastočnú uzávierku cesty č. III./1689 v k. ú. Močenok, Horná Kráľová v úseku cesty km 5,473 – 8,614 z dôvodu rekonštrukcie cesty „zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2021“.

Termín uzávierky: 06.8.2021 od 7:00 h do 19.08.2021 do 19:00 h

druh uzávierky: čiastočná

Za organizáciu a stav dočasného dopravného značenia počas uzávierky bude zodpovedný Peter Dubňanský te. č. 0908 714 074.

Ďalšie informácie sa nachádzajú v prílohe.

Prílohy

povolenie na uzávierku cesty

Informácia obsahuje údaje o bezpečnostných opatreniach a pokyny, ako sa má dotknutá verejnosť správať pri závažnej priemyselnej havárii, ktorá vznikne v Duslo, a.s.

Informáciu pre verejnosť – pracoviská v Šali nájdete na adrese: http://www.duslo.sk/userfiles/docs/bezpecnost_1497109497_lokalita_sala.pdf

29.07.2021 Informovanie dotknutej verejnosti

Dňa 27.07.2021 bol obci Horná Kráľová doručený list – Informovanie dotknutej verejnosti , v zmysle ods.3 § 15 zákona č. 128/2015 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Informácia obsahuje údaje o bezpečnostných opatreniach a pokyny, ako sa má dotknutá verejnosť správať pri závažnej priemyselnej havárii, ktorá vznikne v Duslo, a.s.

Informáciu pre verejnosť – pracoviská v Šali nájdete na adrese: http://www.duslo.sk/userfiles/docs/bezpecnost_1497109497_lokalita_sala.pdf

29.07.2021 Oznamujeme občanom, že v dňoch od 6.8. do 19.8.2021 sa uskutoční čiastočná uzávera cesty III/1689 Močenok – Horná Kráľová (od fy. Železoobchod Tóth po koniec Hornej Kráľovej).

Príprava prác na rekonštrukciu pozemnej komunikácie začne od 29.júla 2021.

DDZ-28__SA_Mocenok-Kralova

27.07.2021 Pomáhame chrániť deti v ohrození

Násilie, s ktorým sa deti stretávajú, môže mať veľa podôb. Od šikany, zosmiešňovania, ponižovania, kyberšikany cez vyhrážanie, bitie, týranie, či sexuálne násilie. Ochrániť ich dokáže len rýchly a účinný zásah.

Takúto pomoc deťom ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K.

Je bezplatná a funguje nepretržite 24 hodín denne/ 7 dní v týždni.

Viac informácií nájdete v prílohe oznamu

TS_národná linka na pomoc deťom v ohrození-UPSVR

19.07.2021 Obec Horná Kráľová vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Obecnom úrade v Hornej Kráľovej na pozíciu účtovník / účtovníčka –  zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Kritériá a požiadavky nájdete v prílohe tohto oznamu.

Vyberove_konanie_na_obsadenie_pracovneho_miesta