Úradná tabuľa

31.05.2023 Oznamujeme občanom, že dnes 31.mája sa bude vykonávať oprava výtlkov v obci. Vjazd do ulice Vinohradnícka od Hájskeho bude dnes uzatvorený. Preto prosíme občanov o zvýšenú opatrnosť.

17.05.2023 ZBERNÝ DVOR JE DNES 17.05.2023 zatvorený.

16.05.2023 Obecný úrad oznamuje, že vydáva ROZHODNUTIA na dane a smeti. Rozhodnutie si môžete prevziať v stránkové dni Pondelok – Streda – Piatok na obecnom úrade. Poplatky môžete zároveň aj vyplatiť.

16.05.2023

V dnešnej zbierke Deň narcisov žiaci našej školy vyzbierali sumu 375,24 Eur.
Ďakujeme

21.04.2023 Obec Hájske, Obecný úrad Hájske vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto: ekonóm/ka – účtovník/čka

17.04.2023 Komisia verejného poriadku a obec Horná Kráľová v spolupráci s PZ Dubina Vás pozývajú na JARNÉ UPRATOVANIE pri príležitosti Dňa zeme v sobotu 22.04.2023 o 9.00 hod

17.04.2023 Stavanie mája

20.03.2023 Dňa 21.03.2023 t.j. v utorok sa koná verejná zbierka „HODINA DEŤOM„.
Aj naša škola sa rozhodla podporiť túto zbierku, preto sa naši žiaci 9. ročníka vyberú do dediny, aby s logom verejnej zbierky, ktoré sa bude nachádzať na pokladničke, oslovili Vás občanov našej obce.

15.03.2023 Štatistický úrad SR realizuje v roku 2023 Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR).
V priebehu roka 2023 vybrané domácnosti v obci navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.

Všetky informácie a názory, ktoré v rámci zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 037/7752 263

10.03.2023 ZBERNÝ DVOR bude v sobotu 11.03.2023 OTVORENÝ od 9,00 h do 13,00 h

07.03.2023 ZBERNÝ DVOR bude v stredu 08.03.2023 ZATVORENÝ