ZVONICA

Je to najvzácnejšia stavebná a historická pamiatka v obci. Pochádza zo 17. storočia a ako jediná bola postavená z kameňa. Nachádza sa v strede obce. Dnes patrí táto zvonica medzi ojedinelé zachované zvonice postavené v renesančnom slohu. Je pekne zachovaná a udržiavaná. Je to dvojpodlažná štvorcová stavba, ktorá je ukončená ihlanom. Na hornom podlaží sú umiestnené zvony.

KRÍŽ PRI ZVONICI

Pred vchodom do zvonice stojí kamenný kríž, na ktorom je vyrytí rok 1894. V roku 2001 sa uskutočnili reštaurátorské práce na tomto sakrálnom objekte za účelom obnovy jeho zničených a poškodených častí a vykonania rozsiahlych údržbárskych prác na telese kríža, pretože od jeho vybudovania v roku 1894 obdobné pamiatkové ošetrenie nedostal. Náročné práce na obnove vykonal odborník na reštaurovanie pamiatkových stavieb pán Ladislav Cserba z Maďarskej republiky.

SOCHA BOŽSKÉ SRDCE

Socha Božkého srdca bola postavená v roku 1937. Popri renesančnej zvonici patrí pomaly k historickým pamiatkam v našej obci. Nevieme, z akých pohnútok ju dali obyvatelia našej dediny postaviť. Už desiatky rokov víta tých, ktorí prichádzajú, alebo prechádzajú cez našu obec. V dobe, keď ju postavili bola na okraji obce. Obec sa od tých čias rozrástla. Dnes je socha včlenená medzi našimi príbytkami. Socha je postavená na kamennom podstavci, do ktorého je vsadená tabuľa z čierneho mramoru. Na nej je nápis : Jézus sz. szíve irgalmazz nekúnk – 1937 (Sväté srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nami). Socha i podstavce sú z kameňa – pieskovca. O jej výstavbu sa postaral vtedajší farár Július Ludvigh za veľkej pomoci obyvateľov obce a obecného úradu. Obyvatelia prispeli sumou 7 000,- Sk. Farár bol sprostredkovateľ celej stavby a hľadal firmu, ktorá by sochu zhotovila. Našla sa firma ŠTÁBLA HODONÍN, ktorá sochu postavila. Socha Božského Srdca Ježiša patrí ku kresťanským tradíciám našich občanov. A tak láskavé srdce Ježiša prebýva medzi nami, medzi našimi príbytkami. Želajme si, aby nás ochránilo, obdarúvalo svojou láskavosťou, dobrotou, dobrým zdravím, hojnými milosťami i naďalej. Posledná rozsiahla rekonštrukcia bola uskutočnená v roku 2004.

SOCHA SV. URBANA

Vo vinohradoch na Geríci bola donedávna socha sv. Urbana patróna vinohradníkov. Škoda, že i v súčasnosti prebieha devastácia tejto pamiatky nezodpovednými návštevníkmi, ktorí si v jej základoch zakladajú oheň a tak významne prispievajú k drobeniu kamenných blokov.

SOCHA PANNY MÁRIE

Táto sakrálna pamiatka sa nachádza v centre dediny. Stojí tu už viac ako polstoročie. Rozmermi je síce nenápadná, ale myšlienkou, ktorú stvárňuje je veľmi vzácna. Je venovaná úcte Panny Márie.  Autorom pamiatky je Michal Fraňo. Bol veľkým ctiteľom Panny Márie, čo dokazujú i pamiatky, ktoré vytvoril. Z lipového dreva zhotovil niekoľko sošiek Panny Márie, ktoré daroval a aj dnes sa ešte nachádzajú u jeho príbuzných. Jednu z nich inštaloval uprostred dediny. Je umiestnená na nevysokom kamennom podstavci v malej klenbovej vitrínke z betónu so zasklením. Samotná soška je vysoká približne 50 cm, je tiež z lipového dreva, obohatená mariánskymi farbami. Rúcho Panny Márie je biele, prepásané modrou stuhou. V ruke drží ruženec. Výraz tváre je blažený, pohľad uprený k nebesiam. Možno povedať, že jej pohľad vyjadruje prosbu za blaho a šťastie obyvateľov našej obce. Posviacka mariánskeho objektu sa datuje na rok 1940. Okolie pamiatky v tvare trojuholníka je v súčasnosti ohradené kovovou parkovou ohradou, vysadené kríkmi ruží, ktoré ošetrujú pracovníci obecného úradu.

KIŠJOŽKOV KRÍŽ V POLI

Kríž stojí v chotári, za našou dedinou, pri ceste smerom na Lackov dvor. V roku 1939 ho dal zhotoviť rodák z našej obce Jozef Kiss. Autorom kríža bol náš rodák Michal Fraňa.  Dcéra Jozefa Kissa pani Margita Szklenárová, rod. Kissová dala v roku 2007 obnoviť a posvätiť tento kríž, aby aj budúcim generáciám pripomínal pamiatku na svojich predkov.

KRÍŽ V SMERE NA HÁJSKE

Dôvod ani čas postavenia tohto kríža nie sú známe. Vieme iba, že bol na tomto mieste už pred 150 rokmi. Tento kríž je zhotovený z dreva – hrád. Proti nepriaznivým vplyvom počasia je chránený plechovou polkruhovou strieškou. Na kríži je umiestnená socha J. Krista.

PRAMEŇ NA GERÍCI

Historicky je prameň významný tým, že sa spomína už v Zoborskej listine z roku 1113, kde popri mene našej obce Crali -Kráľ je uvádzaná i chotárna studnička s názvom „Furras“ – prameň. K nej sa viaže i povesť, ktorá sa medzi staršími obyvateľmi zachovala ústnym podaním až do dnešných čias. Pri prechádzke za oddychom alebo inými povinnosťami do lokality chotára Geríc nás okrem krásnej prírody, bohatej zelene a poľovníckej chaty zaujme lahodný žblnkot vody, vytekajúcej z prameňa, skrytom pod korunami stáročných stromov. Prameň sa nachádza na okraji lesného porastu, na miernej vyvýšenine, neďaleko táboriska a od príjazdovej cesty je vzdialený približne 50 m. Pramenisko je vodárenský zabudované, okolie upravené a poslednú rozsiahlejšiu rekonštrukciu dostalo v roku 1987. Prameň má výdatnosť 7 dcl vody za 1 minútu.