V piatok 21. mája absolvovala časť poslancov spolu s volenými zástupcami zo susedného Hájskeho tzv. pracovné stretnutie v rakúskom regióne Burgenland. Hlavným cieľom bolo územie s veternými elektrárňami nachádzajúce sa zhruba 30 km od Viedne. Ako sme už informovali, obec má na stole ponuku od firmy Green Energy Holding, ktorá chce postaviť v katastrálnom území našej obce v časti Malomút sedem veterných elektrární.

Výstavba trvá 5-6 rokov

Miestom stretnutia bola obec Gols, v blízkosti ktorej sa nachádza približne stovka veterných elektrární. Právom je považovaná za „matku veterných elektrární“, pretože práve tu boli pred 20 rokmi postavené prvé štyri vrtule. V súčasnosti sa ich tu nachádza asi sto, menších či väčších, starších aj novších. Práve na tomto mieste už stoja aj vrtule výškovo obdobné tým, ktoré chce investor postaviť v našej obci (270 metrov v najvyššom bode, teda po koniec „lupeňa“).

Poslanci si okrem už postavených elektrární mohli pozrieť samotnú výstavbu a rozobratú vrtuľu, koľko miesta zaberá, hlučnosť, okolie, komunikácie. Šťastím bolo, že vrtule vďaka tamojšiemu vetru išli na plný výkon. Investor na mieste spresnil, koľko trvá približne výstavba: od získania všetkých povolení (ktorých je mnoho), cez dodanie komponentov až po samotnú výstavbu minimálne 5 – 6 rokov.

Vrtule sú od seba vzdialené minimálne 500 metrov. Poslancom boli upresnené aj dáta ohľadom hlučnosti. Príslušné normy robené odborníkmi spĺňajú elektrárne pri 600 metroch od zastavaného územia, dotyčné elektrárne sa nachádzali viac ako kilometer. Konkrétne prvá vrtuľa bola od prvého domu 1,3 km. Koniec koncov, hlučnosť si mohli poslanci sami vypočuť na mieste.

Starosta: hlučnosť neevidujeme

Dôležitým mementom bolo stretnutie so starostom spomínanej obce Gols. Ako priblížil, ľudia z obce boli pri výstavbe prvých elektrární skeptickí. „Báli sa kvôli zvieratám, že vyhynú. Skeptickí boli aj poľovníci. Nastal však pravý opak – bolo to viac zvierat, investovalo sa totiž do obnovy prírody vďaka projektu výstavby elektrární,“ povedal starosta a doplnil aj jeden konkrétny príklad. „Momentálne prebieha program zahniezdenia orla kráľovského, ktorý predtým vyhynul. Momentálne je tu 25 párov.“ V okolí elektrární sú obrábané polia, v tesnej blízkosti sa nachádzali poľovnícke posedy a úle.

Ako doplnil starosta obce Gols, vietor má jednu výhodu – je zadarmo. „Pre mňa je zaujímavé, že niektorí ľudia sú proti výstavbe vysielačov, ale vo vrecku majú dva mobilné telefóny…“ Nemenej zaujímavé boli pre obec aj finančné benefity výstavby. „Pre obec je to finančne atraktívne, keďže dostáva odmeny. Tie sme využili na podporu výstavby škôl, materských škôl, infraštruktúry. Peniaze boli investované v rámci obce,“ dodal starosta z vinárskej obce, v ktorej sa nachádza 120 profesionálnych vinárov. Ich vinice sa nachádzajú v tesnej blízkosti veterných vrtúľ. Poslanci sa pýtali aj na hluk z elektrární a prípadné sťažnosti obyvateľov obce. „Nie, nesťažoval sa nikto na hlučnosť.“