V mesiacoch  august a september sa mení otváracia doba obecnej knižnice : každú stredu od 10,00 hod do 17,00 hod.

Nové knihy v mesiaci máj v knižnici

Nové detské knihy v obecnej knižnici

Návšteva detí zo základnej školy

Dňa 22.03.2023 navštívili deti zo základnej školy v Hornej Kráľovej obecnú knižnicu.  Deti sa z návštevy knižnice veľmi tešili. Každé dieťa si našlo zaujímavú knižku, ktorú si prečítali.  Knihovníčka deťom vysvetlila, ako funguje chod knižnice…

Návšteva obecnej knižnice

Deti z materskej škôlky v našej obci navštívili v stredu 08.03.2023 obecnú knižnicu, kde sa dozvedeli veľa nových vecí o práci knižnice. Povyberali si krásne rozprávkové knižky, z ktorých im pani učiteľky prečítali.

Pani knihovníčka im pripravila aj prekvapenie v podobe omaľovávaniek. Deti odchádzali z knižnice veľmi spokojné.

V  Ý  P  O  Ž  I  Č  N  Á      D  O  B  A

Každú stredu od 10,00 do 15,30.

V prípade, že knižnica bude zatvorená, bude to vyhlásené miestnym rozhlasom.