V  Ý  P  O  Ž  I  Č  N  Á      D  O  B  A

Každú stredu od 10,00 do 15,30.

V prípade, že knižnica bude zatvorená, bude to vyhlásené miestnym rozhlasom.

Nové knihy v knižnici: