Nové knižky v obecnej knižnice v roku 2024   aj detské knihy

Nové detské knihy v obecnej knižnici

Návšteva obecnej knižnice

V našej materskej škole sa snažíme, aby deti získali pozitívny vzťah k čítaniu a ku knihám ako takým. Marec je mesiacom knihy, preto si deti nosili svoje obľúbené knihy, z ktorých im pani učiteľky čítali. Aby sme u detí rozvíjali pozitívny vzťah ku knihám, motivujem ich aj tým spôsobom, že každý rok navštevujeme obecnú knižnicu. Tu majú deti možnosť sa dozvedieť, že knihy sa dajú kúpiť ale aj požičať. Pani knihovníčka im vysvetlila, že požičiavanie kníh má svoje pravidlá a ako treba s knihami zaobchádzať. Deti si tiež pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Veríme, že týmto spôsobom si deti vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

Návšteva detí zo základnej školy

Dňa 22.03.2023 navštívili deti zo základnej školy v Hornej Kráľovej obecnú knižnicu.  Deti sa z návštevy knižnice veľmi tešili. Každé dieťa si našlo zaujímavú knižku, ktorú si prečítali.  Knihovníčka deťom vysvetlila, ako funguje chod knižnice…

Návšteva obecnej knižnice

Deti z materskej škôlky v našej obci navštívili v stredu 08.03.2023 obecnú knižnicu, kde sa dozvedeli veľa nových vecí o práci knižnice. Povyberali si krásne rozprávkové knižky, z ktorých im pani učiteľky prečítali.

Pani knihovníčka im pripravila aj prekvapenie v podobe omaľovávaniek. Deti odchádzali z knižnice veľmi spokojné.

V  Ý  P  O  Ž  I  Č  N  Á      D  O  B  A

Každú stredu od 10,00 do 15,30.

V prípade, že knižnica bude zatvorená, bude to vyhlásené miestnym rozhlasom.