S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26.04.2024 zomrela  naša občianka pani Mária Goňová, rodená Dohnanová, vo veku 78 rokov, naposledy bytom ulica Sliváš II .

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 30. 04.2024 o 15.00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 14.30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulú bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym,
že dňa 22.03.2024 zomrel náš občan pán Bohumír Kišš, vo veku 54 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 27.03.2024 o 14.30 hod.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 14.00 hod v kostole .

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou .

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15.03.2024 zomrel náš občan pán Viktor Fica, vo veku 82 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 20.03.2024 o 13,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 12,30 hod  v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 13.03.2024 zomrel náš rodák pán Jaroslav Malcho, vo veku 72 rokov, naposledy bytom Nitra.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 19.03.2024 o 15.15 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 14.30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22.01.2024 zomrel náš občan pán Gabriel Horváth, vo veku 85 rokov, naposledy bytom ulica Vinohradnícka.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 24.01.2024 o 12,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 11,30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 13.01.2024 zomrela naša občianka pani Katarína Rábeková, rodená Pápayová, vo veku 89 rokov, naposledy bytom ulica Školská.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 16.01.2024 o 11:30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 11:00 hod v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 4.1.2024 zomrela naša občianka pani Veronika Rábeková, rodená Lenčéšová, vo veku 88 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 8.1.2024 o 13.30 hod na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23.12.2023 zomrel náš občan pán Silvester Lešš, vo veku 67 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 29.12.2023 o 14,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 14,00 hodine v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15.10.2023 zomrel náš občan pán Branislav Straňák, vo veku 45 rokov, naposledy bytom ulica Nad Humnami.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 20.10.2023 o 15,30 hod na dolnom cintoríne v Močenku.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 15,00 hodine v dome smútku v Močenku.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21.09.2023  zomrela  občianka z Bratislavy pani Anna Šandorová, rodená Röhrichová, vo veku 72 rokov, naposledy bytom ulica Pri Potoku.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 23.09.2023 o 12,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 12,00 hod v kostole.

Modlenie za zosnulú bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 03.09.2023 zomrela  naša rodáčka pani Helena Rábeková,  rodená  Rábeková, vo veku 87 rokov, naposledy bytom Bratislava.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 08.09.2023 o 13,00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 12,30 v kostole.

Modlenie za zosnulú bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 20.08.2023  zomrel náš občan  pán Ladislav Pápay , vo veku 71 rokov, naposledy bytom ulica Nad Humnami .

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 23.08.2023 o 16,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom 15,30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27.07.2023 zomrel náš občan pán Martin Lenický, vo veku 39 rokov, naposledy bytom ulica Nad Humnami.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 16.08.2023 o 15,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 15,00 hodine v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 07.06.2023 zomrel náš občan pán Michal Lencsés, vo veku 87 rokov, naposledy bytom ulica Nad Humnami.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 10.06.2023 o 11,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 11,00 hodine v kostole.
Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24.05.2023  zomrel náš občan pán Stanislav Šarkőzy, vo veku 70 rokov, naposledy bytom ulica Pod Tópartom.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 27.05.2023 o 13,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 13,00 hodine v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23.04.2023 zomrela naša občianka pani Margita Sklenárová, rod. Kiššová vo veku 97 rokov, naposledy bytom ulica Hlavná.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 26.04.2023 o 15,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 14,30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou..

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 18.04.2023 zomrel náš občan pán Ladislav Solčanský, vo veku 70 rokov, naposledy bytom ulica Hlavná.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 20.04.2023 o 15,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14,30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou..

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 14.04.2023 zomrel náš rodák Ing. Peter Vereš vo veku 58 rokov, naposledy bytom Močenok.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 18.04.2023 o 15,30 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 15,00 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10.04.2023 zomrel náš občan Ing. Štefan Tóth, vo veku 50 rokov, naposledy bytom ulica Školská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 13.04.2023 o 15,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 14,30 hodine v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10.04.2023 zomrel náš občan pán Michal Lenčéš, vo veku 79 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 12.04.2023 o 16,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 16,00 hodine v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29.03.2023 zomrel náš občan pán Ladislav Benko, vo veku 80 rokov, naposledy bytom ulica Sliváš I.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 01.04.2023 o 16,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 16,00 hodine v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 12.03.2023 zomrela naša občianka pani Lýdia Kürthyová, rodená Rácová, vo veku 70 rokov, naposledy bytom ulica Topoľová.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 15.03.2023 o 14,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 13,30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulú bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 09.02.2023 zomrel náš občan pán Štefan Oláh, vo veku 58 rokov, naposledy bytom ulica Športová.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 13.02.2023 o 14,30 hod na miestnom cintoríne.
Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14,00 hodine v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 06.02.2023 zomrel náš občan pán Jozef Ištokovič, vo veku 66 rokov, naposledy bytom ulica Sliváš II.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 09.02.2023 o 15,30 hod na miestnom cintoríne.
Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 15,00 hodine v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 03.02.2023 zomrel náš občan PhDr. Gejza Vörös, vo veku 89 rokov, naposledy bytom ulica Domoviny.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 08.02.2023 o 15,00 hodine na miestnom cintoríne.
Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14,30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 19.01.2023 zomrela  naša občianka pani Irena Kotlárová, rodená Bangová, vo veku 82 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 21.01.2023 o 14,00 hod na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 08.01.2023 zomrel pán Karel Gyulaffy, vo veku 66 rokov, naposledy bytom Bratislava.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 12.01.2023 o 15,00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14,30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 03.01.2023 zomrel náš občan pán Gabriel Lencsés, vo veku 83 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 05.01.2023 o 11.00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 10.30 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 17.12.2022  zomrela naša občianka pani Jozefa Rábeková, rodená Sládečeková, vo veku 91 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 21.12.2022 o 13.30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 13.00 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30.11.2022 zomrel náš občan pán Pavel Kasala, vo veku 45 rokov, naposledy bytom ulica Nad Humnami.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 02.12.2022 o 14.00 hodine na cintoríne Hájskom.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 13.30 v kostole v Hájskom.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15.11.2022 zomrela  naša občianka pani Priska Szabová, rodená Ribanská, vo veku 67 rokov, naposledy bytom ulica Sliváš II.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 18.11.2022 o 15.00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 28.10.2022 zomrel náš občan pán Tibor Hanák, vo veku 71 rokov, naposledy bytom ulica Sliváš I.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 02.11.2022 o 15,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14,30 hodine v kostole .
Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10.10.2022 zomrel pán Jaroslav Priesol, vo veku 82 rokov, naposledy bytom Močenok.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 13.10.2022 o 15,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 15,00 hodine v kostole .
Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27.09.2022 zomrel náš občan pán Štefan Sklenár, vo veku 57 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 30.09.2022 o 14,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 14,00 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24.09.2022 zomrela naša občianka pani Vilma Slamková, rod. Rábeková, vo veku 91 rokov, naposledy bytom ulica Nad Humnami.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 27.09.2022 o 15,00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 14,30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25.09.2022 zomrel náš občan pán Ivan Števko, vo veku 61 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 27.09.2022 o 13,00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 12,30 hod v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 04.08.2022 zomrela naša občianka pani Mária Benková, rod. Packová vo veku 77 rokov, naposledy bytom Sliváš I.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude  08.08.2022 o 11:45 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 11:00 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 1.08.2022 zomrel náš občan pán Ernest Rist vo veku 76 rokov, naposledy bytom Sliváš II.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude  04.08.2022 o 10:30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 10:00 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29.07.2022 zomrel náš občan pán Roman Bilo vo veku 58 rokov, naposledy bytom ulica Malá Kráľová.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 01.08.2022 o 11:30 hod na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29.07.2022 zomrela naša občianka pani Irena Lovászová, rodená Šimková, vo veku 85 rokov, naposledy bytom ulica Nad Humnami.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 2.8.2022 o 11:30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 11:00 hodine v kostole.

Modlenie za zosnulú bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 18.07.2022 zomrel náš občan pán Ladislav Rábek, vo veku 70 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 20.07.2022 o 10.00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 17.07.2022 zomrela naša občianka pani Mária Odrášková, rodená Paczková, vo veku 65 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 19.07.2022 o 18,00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 17,30 hod v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30.06.2022 zomrela naša občianka pani Juliana Révayová, rodená Sklenárová vo veku 88 rokov, naposledy bytom ulica Sliváš I

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 02.07.2022 o 17.00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 16,30 hod. v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30.05.2022 zomrel náš občan pán Jozef Kokeš, vo veku 91 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 01.06.2022 o 12.00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 11.30 v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 11.05.2022 zomrel náš občan pán Gabriel Lešš, vo veku 85 rokov, naposledy bytom ulica Hlavná.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 13.05.2022 o 15,00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14,30 v kostole.

Modlenie za zosnulého bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27.04.2022 zomrel náš občan pán Ladislav Vencel, vo veku 65 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 28.04.2022 o 13,00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22. 04. 2022 zomrela naša občianka pani Magdaléna Pápayová, rodená Leššová, vo veku 90 rokov, naposledy bytom ulica Sliváš II.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 26.04.2022 o 14.30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom  o 14.00 hodine v kostole.

Modlenie za zosnulú bude pred zádušnou svätou omšou o 13.30 hod.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 25.03.2022 zomrela naša občianka pani Katarína Straňáková, rod. Lencsésová, vo veku 86 rokov, naposledy bytom ulica Pod Tópartom.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 28.03.2022 o 9.00 hod na miestnom cintoríne.
Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 8.30 hod v kostole.
Modlenie za zosnulú bude pred zádušnou svätou omšou.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23.02.2022 zomrel náš rodák pán Július Pápay, vo veku 89 rokov, naposledy bytom Močenok.

Zádušná svätá omša bude v piatok 18.03.2022 o 13.30 v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 27.02.2022 zomrel náš občan pán Štefan Lenčéš, vo veku 71 rokov, naposledy bytom ulica Domoviny.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 03.03.2022 o 14,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14,00 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 21. 2. 2022 zomrela naša občianka
pani Margita Pápayová rod. Lenčéšová vo veku 88 rokov naposledy bytom Šaľa. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 24.2.2022 o 14,30 na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14,00 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 08.02.2022 zomrel náš rodák pán Lóránt Lencsés, vo veku 69 rokov, naposledy bytom Šaľa.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 12.02.2022 o 13.30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 13.00 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 05.02.2022 zomrela naša občianka pani Timea Leššová, vo veku 46 rokov, naposledy bytom ulica Sliváš I.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 09.02.2022 o 14.30 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14.00 hodine v kostole

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 05.02.2022 zomrela naša občianka pani Mária Švondrová, rod. Lovásová, vo veku 89 rokov, naposledy bytom ulica Vinohradnícka.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 08.02.2022 o 15.00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14.30 v kostole

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 04.02.2022 zomrel náš občan pán Štefan Sýkora, vo veku 89 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 08.02.2022 o 13.00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 12.30 v kostole

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 26.01.2022 zomrela občianka z Močenku pani Marta Kollárová, rodená Pozsonyiová, vo veku 71 rokov, naposledy bytom Močenok.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 29.01.2022 o 11.00 hodine na hornom cintoríne v Močenku.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 19.01.2022 zomrela naša občianka pani Mária Lencsésová, rodená Lenická, vo veku 74 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 21.1.2022 o 14,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 13,30 hod v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10.01.2022 zomrel náš rodák pán Jozef Kotlár, vo veku 63 rokov, naposledy bytom Košice.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 14.01.2022 o 13.30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 13.00 hodine v kostole.