S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 19.01.2022 zomrela naša občianka pani Mária Lencsésová, rodená Lenická, vo veku 74 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 21.1.2022 o 14,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 13,30 hod v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10.01.2022 zomrel náš rodák pán Jozef Kotlár, vo veku 63 rokov, naposledy bytom Košice.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 14.01.2022 o 13.30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 13.00 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29.12.2021 zomrel náš občan pán Jaroslav Majdiak, vo veku 70 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 31.12.2021 o 14,00 hod na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 19.12.2021 zomrel náš občan pán Ladislav Straňák, vo veku 75 rokov, naposledy bytom ulica Pri Potoku.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 22.12.2021 o 15,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 15,00 hod v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 10.11.2021 zomrela  naša rodáčka pani Jozefa Dičérová, rodená Rábeková, vo veku 71 rokov, naposledy bytom Nitra.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu 13.11.2021 o 14,00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 13,30 hod v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 06.11.2021 zomrela  naša občianka pani Margita Sklenárová, rodená Borzová, vo veku 91 rokov, naposledy bytom ulica Vinohradnícka. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 09.11.2021o 14,30 hod na miestnom cintoríne. Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 14,00 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24. októbra 2021 zomrel náš občan pán Ladislav Strapko vo veku 76 rokov, naposledy bytom ulica Domoviny. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 27.októbra 2021 o 14,30 hod. na miestnom cintoríne. Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14,00 hod. v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22.septembra 2021 zomrel náš rodák pán Michal Rábek vo veku 78 rokov, naposledy bytom Pata. Posledná rozlúčka so zosnulým bude 24.septembra 2021 o 15,00 hod. na cintoríne v Pate. Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14,30 hod. v kostole v Pate.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 03.09.2021 zomrel náš rodák pán Jaroslav Medovčík, vo veku 64 rokov, naposledy bytom Šaľa – Veča.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 09.09.2021 o 15,00 hodine na mestskom cintoríne v Šali.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 03.09.2021 zomrela naša občianka pani Marta Fógelová, rodená Lenčéšová, vo veku 73 rokov, naposledy bytom ulica Vinohradnícka.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 06.09.2021 o 11,00 hodine na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 10,30 hod v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 19.07.2021 zomrel náš rodák pán Ján Pistovič, vo veku 70 rokov, naposledy bytom Šaľa.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok, 22.07.2021, o 15.00 hodine na cintoríne v Šali.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 15.07.2021 zomrel náš občan pán Jozef Kotlár, vo veku 70 rokov, naposledy bytom ulica Hlavná.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 17.07.2021 o 10.00 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 9.30 hod v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 30.06.2021 zomrel náš občan pán Ladislav Lenčéš, vo veku 89 rokov, naposledy bytom ulica Pod Tópartom.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v sobotu 3.7.2021 o 10,30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 10,00 hod. v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa  30.06.2021 zomrel náš občan pán Michal Hipp, vo veku 81 rokov, naposledy bytom ulica Hlavná.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 01.07.2021 o 16.30 hod na miestnom cintoríne

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 16.00 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23.06.2021 zomrel náš občan pán Jozef Klinka, vo veku 83 rokov, naposledy bytom ulica Nad Potokom.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 25.06.2021 o 15.00 hod. na Mestskom cintoríne v Nitre.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 02.06.2021 zomrela naša občianka pani Katarína Sklenárová, rod. Ristová, vo veku 88 rokov, naposledy bytom ulica Hlavná.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v piatok 04.06.2021 o 13.30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 13.00 hod v kostole

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 31.05.2021 zomrel náš občan pán Július Lešš, vo veku 77 rokov, naposledy bytom ulica Vinohradnícka.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 04.06.2021 o 15.30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 15.00 hod v kostole

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 29.05.2021 zomrel náš občan pán Ladislav Morvay, vo veku 78 rokov, naposledy bytom ulica Hlavná.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 01.06.2021 o 14.30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 14.00 hod v kostole

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23.05.2021 zomrel náš občan pán Miroslav Odráška, vo veku 58 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v stredu 26.05.2021 o 15.30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude pred pohrebom o 15.00 hod v kostole

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 23.05.2021 zomrel náš občan pán Emil Kotlár, vo veku 79 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v utorok 25.05.2021 o 15.00 hod na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22.05.2021 zomrel náš rodák pán Bohuš Cicák, vo veku 56 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v pondelok 24.05.2021 o 16.30 hod na cintoríne v Pate.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 17.05.2021 zomrela  naša občianka pani Rozália Gyarfásová, rodená Dičérová, vo veku 81 rokov, naposledy bytom ulica Nad Potokom.
Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 19.05.2021 o 13.30 hod na miestnom cintoríne.

Zádušná svätá omša bude  pred pohrebom o 13.00 hodine v kostole.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 05.04.2021 zomrel náš rodák pán Štefan Vrbišťan, vo veku 60 rokov, naposledy bytom Šaľa – Veča.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 09.04.2021 o 15.00 hod na cintoríne v Šali – Veči.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa  09.03.2021 zomrela pani Mária Lenčéšová, rodená Pecová, vo veku 91 rokov, naposledy bytom Bratislava.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu, 13.03.2021 o 10,00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 8.3.2021 zomrela občianka z Močenku pani  Anna Stojková, rodená Stojková, vo veku 70 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 10.03.2021 o 13.00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24.02.2021 zomrela naša občianka pani Júlia IŠTOKOVIČOVÁ, rodená Leššová, vo veku 85 rokov, naposledy bytom ulica Sliváš II.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 01.03.2021 o 14.00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24.02.2021 zomrel náš občan pán Jozef LENCSÉS, vo veku 85 rokov, naposledy bytom ulica Cintorínska.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 26.02.2021 o 15.00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22.02.2021 zomrel náš občan pán Emil KOTLÁR, vo veku 56 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 25.02.2021 o 14.00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22.02.2021 zomrela naša občianka pani Helena TÓTHOVÁ, rodená Sýkorová, vo veku 79 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 25.02.2021 o 10.00 hodine na miestnom cintoríne.