S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 05.04.2021 zomrel náš rodák pán Štefan Vrbišťan, vo veku 60 rokov, naposledy bytom Šaľa – Veča.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 09.04.2021 o 15.00 hod na cintoríne v Šali – Veči.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa  09.03.2021 zomrela pani Mária Lenčéšová, rodená Pecová, vo veku 91 rokov, naposledy bytom Bratislava.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v sobotu, 13.03.2021 o 10,00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 8.3.2021 zomrela občianka z Močenku pani  Anna Stojková, rodená Stojková, vo veku 70 rokov.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 10.03.2021 o 13.00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24.02.2021 zomrela naša občianka pani Júlia IŠTOKOVIČOVÁ, rodená Leššová, vo veku 85 rokov, naposledy bytom ulica Sliváš II.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 01.03.2021 o 14.00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 24.02.2021 zomrel náš občan pán Jozef LENCSÉS, vo veku 85 rokov, naposledy bytom ulica Cintorínska.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude v piatok 26.02.2021 o 15.00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22.02.2021 zomrel náš občan pán Emil KOTLÁR, vo veku 56 rokov, naposledy bytom ulica Sereďská.

Posledná rozlúčka so zosnulým bude vo štvrtok 25.02.2021 o 14.00 hodine na miestnom cintoríne.

S hlbokým zármutkom oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že dňa 22.02.2021 zomrela naša občianka pani Helena TÓTHOVÁ, rodená Sýkorová, vo veku 79 rokov, naposledy bytom ulica Hlohovecká.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 25.02.2021 o 10.00 hodine na miestnom cintoríne.