Výzva na predloženie ponuky – Vybudovanie zberného dvora, (dátum zverejnenia 31.08.2017)

Výzva na predloženie ponuky – Vybudovanie zberného dvora – OPRAVA