Od 1.4.2022 sa zmluvy zverejňujú v CRZ: https://www.crz.gov.sk/ 

wdt_ID Dátum Názov Cena Zmluvné strany súbor na stiahnutie