Od 1.4.2022 sa zmluvy zverejňujú v CRZ: https://www.crz.gov.sk/ 

wdt_ID Dátum Názov Cena Zmluvné strany súbor na stiahnutie

02.09.2022  Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre Obec Horná Kráľová pre roky 2022 – 2025