wdt_ID Číslo Dátum Suma Firma
845 2019000064 04/03/2019 300 Ing. Ivan Blanár
846 2019000065 04/03/2019 819,05 Róbert Lencsés ml.
847 2019000066 04/03/2019 13,5 KEO s.r.o
848 2019000067 06/03/2019 443,37 František Kubica
849 2019000068 06/03/2019 975 innogy Slovensko s.r.o
850 2019000069 06/03/2019 0,16 T-COM
851 2019000070 06/03/2019 823 B.F. - Agrocenter s.r.o
852 2019000071 07/03/2019 247,08 Toth, s.r.o
853 2019000072 08/03/2019 233,4 REJK-NET, s.r.o
854 2019000073 08/03/2019 1613,59 RB Mont s.r.o
wdt_ID Dátum Názov Cena Zmluvné strany súbor na stiahnutie
33 30/11/-0001
36 25/03/2019 Zmluva o dielo 10663 EUR obec a INEX - Hausgarden s.r.o. súbor na stiahnutie
37 26/03/2019 Zmluva o poskytnutí mimoriadnej finančnej dotácie 100 EUR obec a Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Hornej Kráľovej súbor na stiahnutie
38 27/03/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z zozpočtu obce 3000 EUR obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie
39 11/04/2019 Zmluva na poskytnutie služieb 7896 EUR obec a Cassis consult, s.r.o. súbor na stiahnutie
40 11/04/2019 Mandátna zmluva 1500 EUR obec a Cassis consult, s.r.o. súbor na stiahnutie
34 24/01/2019 Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová 316694,10 obec a Novosedlíkm spol. s r.o. súbor na stiahnutie
35 14/02/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 650 EUR obec a OZ zväzu zdravotne postihnutých v Hornej Kráľovej súbor na stiahnutie