wdt_ID Číslo Dátum Suma Firma
944 2019000163 31/05/2019 101,39 Slovakia energy
943 2019000162 31/05/2019 928 GRIZZLY professional s. r. o.
942 2019000161 29/05/2019 4084 H.J.STAV spol s r. o.
941 2019000160 29/05/2019 161,28 Reštaurácia ELSA
940 2019000159 28/05/2019 231,46 Olah-Pros J.Olah
939 2019000158 27/05/2019 179,33 Západos.vodár.spoločnosť
938 2019000157 24/05/2019 12 Slovakia energy
937 2019000156 23/05/2019 72 DOPA - Servis, s.r.o.
936 2019000155 22/05/2019 15 T-COM
935 2019000154 21/05/2019 650,77 Toth, s.r.o
wdt_ID Dátum Názov Cena Zmluvné strany súbor na stiahnutie
44 11/06/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z zozpočtu obce 3500 EUR obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie
33 30/11/-0001
36 25/03/2019 Zmluva o dielo 10663 EUR obec a INEX - Hausgarden s.r.o. súbor na stiahnutie
37 26/03/2019 Zmluva o poskytnutí mimoriadnej finančnej dotácie 100 EUR obec a Miestny spolok Slovenského Červeného kríža v Hornej Kráľovej súbor na stiahnutie
38 27/03/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z zozpočtu obce 3000 EUR obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie
39 11/04/2019 Zmluva na poskytnutie služieb 7896 EUR obec a Cassis consult, s.r.o. súbor na stiahnutie
40 11/04/2019 Mandátna zmluva 1500 EUR obec a Cassis consult, s.r.o. súbor na stiahnutie
41 24/04/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 1400 EUR obec a Dobrovoľná požiarna ochrana SR súbor na stiahnutie
42 03/05/2019 Mandátna zmluva 7200 EUR obec a M-Stav servis s.r.o. súbor na stiahnutie
43 09/05/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z zozpočtu obce 3500 EUR obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie