wdt_ID Číslo Dátum Suma Firma
770 2019000025 31/01/2019 131,45 Ing. Št.Osif - ARAS
769 2019000024 31/01/2019 25,2 REALEXPO, s.r.o
768 2019000023 31/01/2019 13,5 KEO s.r.o
767 2019000022 28/01/2019 526,24 FlesServis s.ro
766 2019000021 24/01/2019 128,69 Toht, s.r.o
765 2019000020 23/01/2019 19,99 T-COM
764 2019000019 22/01/2019 14,28 SOZA
763 2019000018 22/01/2019 38,4 Slovgram, Bratislava
762 2019000017 22/01/2019 138 TERRA
761 2019000016 21/01/2019 2091,8 Ponitr.združ.obcí pre separ.zb
wdt_ID Dátum Názov Cena Zmluvné strany súbor na stiahnutie
33 30/11/-0001
34 24/01/2019 Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová 316694,10 obec a Novosedlíkm spol. s r.o. súbor na stiahnutie
35 14/02/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie 650 EUR obec a OZ zväzu zdravotne postihnutých v Hornej Kráľovej súbor na stiahnutie