Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Horná Kráľová oznamuje rodičom, že zápis žiakov do 1. ročníka Základnej školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 3. a 6. apríla 2017  od 14:30 do 17:00 hodiny v budove Základnej školy.

Zapisovať sa budú deti narodené do 31.8.2011 a staršie.

K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz rodiča a 15 eur na zakúpenie prvej knihy a zošitov k Šlabikáru.