Oznamujeme občanom, že v sobotu 6. mája 2017 sa uskutoční veľkoobjemový zber odpadu.
Kontajnery budú umiestnené pri bývalej ČOV, pri ihrisku.
Zber bude prebiehať od 8:00 do 17:00 hod.
Do veľkoobjemových kontajnerov patrí: nábytok, koberce, matrace, a odpad ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu.
Do kontajnerov nepatria pneumatiky, elektroodpad, stavebný odpad a nebezpečný odpad.