Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava oznamuje občanom, že dňa 31.05.2017 v čase od 07:30 do 10:30 hod budú z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bez dodávky elektriny nasledovné ulice:
 • Hlavná
 • Hlohovecká
 • Malá Kráľová
 • Nad Humnami
 • Nad Potokom
 • Pri Potoku
 • Sereďská č. 630, 648, 674
 • Sliváš I
 • Sliváš II
 • Vinohradnícka
 • Školská

Zapadoslovenská distribučná