Slovak Telekom oznamuje občanom, že bude v obci budovať OPTICKÚ SIEŤ.
Z toho dôvodu bude vykonaná rozkopávka cesty v II. etapách.
I. etapa bude na uliciach: Topoľová, Malá Kráľová a Nad potokom
II. etapa bude na ulici Vinohradnícka