Stavebník DUSLO, a.s. oznamuje, že v súvislosti s vykonávaním individuálnych skúšok potrubí, realizovaných v areáli Duslo, a.s., Šaľa v rámci stavby: „Obnova nadzemný rozvodov“ príde k zvýšenej hlučnosti.
Individuálne skúšky budú uskutočnené v období od 07.02.2017 do 28.02.2017, denne v čase od 17,30 do 21,45 hod.