Komisia na ochranu verejného poriadku v spolupráci s Obecným úradom v Hornej Kráľovej organizuje 3. jarné upratovanie extravilánu obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 08.04.2017.