OPTICKÚ SIEŤ

Slovak Telekom oznamuje občanom, že bude v obci budovať OPTICKÚ SIEŤ. Z toho dôvodu bude vykonaná rozkopávka cesty v II. etapách. I. etapa bude na uliciach: Topoľová, Malá Kráľová a Nad potokom II. etapa bude na ulici Vinohradnícka

Oznam -Západoslovenská distribučná, a.s.

Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava oznamuje občanom, že dňa 31.05.2017 v čase od 07:30 do 10:30 hod budú z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, bez dodávky elektriny nasledovné ulice: Hlavná Hlohovecká Malá Kráľová Nad Humnami Nad Potokom Pri Potoku Sereďská č. 630, 648, 674 Sliváš I Sliváš II Vinohradnícka Školská Zapadoslovenská distribučná

Oznam

Obec Horná Kráľová oznamuje občanom, že začne od 10. mája vydávať občanom a podnikateľom farebné nálepky na smetné nádoby na komunálny odpad. Každá smetná nádoba na komunálny odpad musí byť označená farebnou nálepkou inak nebude od 1. júna vysypaná. Nálepky sa budú vydávať v zasadacej miestnosti obecného úradu: – v pondelok a piatok od 7:30…

Veľkoobjemový zber odpadu

Oznamujeme občanom, že v sobotu 6. mája 2017 sa uskutoční veľkoobjemový zber odpadu. Kontajnery budú umiestnené pri bývalej ČOV, pri ihrisku. Zber bude prebiehať od 8:00 do 17:00 hod. Do veľkoobjemových kontajnerov patrí: nábytok, koberce, matrace, a odpad ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu. Do kontajnerov nepatria pneumatiky, elektroodpad, stavebný odpad a…