Veľkoobjemový zber odpadu

Oznamujeme občanom, že v sobotu 6. mája 2017 sa uskutoční veľkoobjemový zber odpadu. Kontajnery budú umiestnené pri bývalej ČOV, pri ihrisku. Zber bude prebiehať od 8:00 do 17:00 hod. Do veľkoobjemových kontajnerov patrí: nábytok, koberce, matrace, a odpad ktorý nepatrí do komunálneho odpadu ani do separovaného zberu. Do kontajnerov nepatria pneumatiky, elektroodpad, stavebný odpad a…