06.08.2019 Názov predmetu zákazky: Prístavba garáže a školiacej miestnosti hasičskej zbrojnice.

12.7.2019 Vážení občania,
NITRIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ pripravil dotazník pre obyvateľov, ktorí sociálne služby už poberajú alebo by ich potrebovali, ale rovnako hodnotné budú aj postrehy blízkych, ktorí sa o svojich odkázaných príbuzných starajú sami doma. Chceme Vás vyzvať na vyplnenie elektronického dotazníka do 29. júla 2019. Nájdete ho na tejto linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQDDqFuwtNfhFT6UK11yFEMDTU0YiMblYWs6FAQS6JHRj2uQ/viewform
alebo
https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/11070

Ďakujeme

26.4.2019 Komisie pri OZ členovia

10.4.2019 Výberové konanie

31.1.2019 Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová

12.11.2018 Výsledky volieb

26.09.2018 Zoznam kandidátov

17.08.2018

08.06.2018 Rokovací poriadok

04.10.2017 Prístavba garáže