wdt_ID Číslo Dátum Suma Firma
640 2018000272 27/09/2018 4017,74 DOXX,stravné lístky
639 2018000271 26/09/2018 179,4 SMES s.r.o
638 2018000270 20/09/2018 19,99 T-COM
637 2018000269 20/09/2018 117,76 FlesServis s.ro
636 2018000268 25/09/2018 192,5 PC-Technik
635 2018000267 24/09/2018 20 FORZA Slovakia. s.r.o
634 2018000266 19/09/2018 54,65 drevona J.P, sr.o
633 2018000265 19/09/2018 3150,33 Ponitr.združ.obcí pre separ.zb
632 2018000264 18/09/2018 239,4 TOMLUX, s.r.o
631 2018000263 17/09/2018 13,5 KEO s.r.o
wdt_ID Dátum Názov Cena Zmluvné strany súbor na stiahnutie
29 21/09/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 3000,- Eur obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie
34 23/11/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu 8500 EUR Úrad vlády SR a obec súbor na stiahnutie
33 23/11/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 4500 EUR obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie
31 14/11/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 500 EUR obec a Miestna organizácia Csemadok súbor na stiahnutie
32 23/11/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 600 EUR obec a Miestna organizácia Matice slovenskej súbor na stiahnutie
30 08/10/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu 30000,- Eur obec a Ministerstvo vnútra SR súbor na stiahnutie
20 26/02/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 500,- Eur obec a Miestny spolok Slovenského Červeného kríža súbor na stiahnutie
22 27/03/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 3000,- Eur obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie
23 10/04/2018 Kúpno-predajná zmluva 6020,- Eur obec a Anton Šebo súbor na stiahnutie
24 04/05/2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 3000,- Eur obec a Futbalový klub KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie