wdt_ID Dátum Názov Cena Zmluvné strany súbor na stiahnutie
1 18/09/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1F/2017 2 500 Eur obec a FK KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie
2 03/05/2017 Zmluva o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce 1C/2017 2500 Eur obec a FK KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie
3 10/05/2017 Zmluva o nájme 180,68 Eur/mesiac obec a Mondočková Zita súbor na stiahnutie
4 11/05/2017 KZ o prevode nehnuteľnosti 1_17 1350 Eur obec a Új Viktor a manželka Ing. Újová Judita súbor na stiahnutie
5 22/05/2017 Zmluva o poskytnutí služby 1500 Eur obec a Externé obstarávanie, s.r.o. Trnava súbor na stiahnutie
6 06/06/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 1 400 Eur obec a Dobrovoľná požiarna ochrana SR súbor na stiahnutie
7 19/06/2017 Zmluva o zriadení vecných bremien bezodplatne obec a Západoslovenská distribučná, a.s. Bratislava súbor na stiahnutie
8 07/07/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1D/2017 3000 Eur obec a FK KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie
9 04/08/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1E/2017 3000 Eur obec a FK KFC Horná Kráľová súbor na stiahnutie
10 12/08/2017 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Zberný dvor 192 306,79 EUR obec a Ministerstvo vnútra SR, Bratislava súbor na stiahnutie
wdt_ID Číslo Dátum Suma Firma
1 2017000368 01/12/2017 74500 TERRA
2 2017000373 01/12/2017 542,43 Ponitr.združ.obcí pre separ.zb
3 2017000374 01/12/2017 45,49 MASLEN s.r.o
4 2017000375 04/12/2017 270,03 KEO s.r.o
5 2017000376 04/12/2017 131,45 Ing. Št.Osif - ARAS
6 2017000377 04/12/2017 68,52 Ivan Blažo - IBEX
7 2017000378 04/12/2017 133,85 František Kubica
8 2017000379 04/12/2017 73,21 František Kubica
9 2017000380 05/12/2017 229,19 drevona J.P, sr.o
10 2017000381 05/12/2017 971 innogy Slovensko s.r.o
wdt_ID Dátum Názov súbor na stiahnutie
18 31/08/2017 Objednávku č.2/2017 súbor na stiahnutie
20 03/11/2017 Objednávka príslušenstva na stroj rýpadlo nakladač JCB súbor na stiahnutie
21 08/11/2017 Objednávka č.5/2017 súbor na stiahnutie

Výzva na predloženie ponuky – Vybudovanie zberného dvora, (dátum zverejnenia 31.08.2017)

Výzva na predloženie ponuky – Vybudovanie zberného dvora – OPRAVA