Komisie pri OZ:

  1. Komisia finančná a správy majetku

Predseda:  Zabáková Mariana
Členovia:  Kokešová Mária, Ing. Újová Judita
Zapisovateľka: Hippová Eva

  1. Komisia výstavby a územného plánovania

Predseda: Ing. Šoka Peter
Členovia: Šoka Jozef, Lencsés Gabriel, Lencsés Tibor
Zapisovateľka: Lenčéšová Olívia

  1. Komisia školstva, rozvoja vzdelávania, mládeže, kultúry a športu

Predseda: Bihari Mário
Členovia: Kokešová Mária, Mgr. Holubková Veronika, Zabáková Mariana, Mgr. Morvay Michal
Zapisovateľka: Vencelová Anna

  1. Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda: Lešš František
Členovia: Bobula Gustáv, Pápay Tibor, Ištokovič Mikuláš, Števko Ondrej, Ing. Lovás Roman
Zapisovateľka: Vörösová Monika